Prowadzenie profesjonalnej działalności nie wyklucza zwolnienia z VAT

Prawo nieruchomości

Nie ma podatku od sprzedaży działek należących do majątku osobistego, nawet jeśli pozbywa się ich podmiot zawodowo zajmujący się obrotem nieruchomościami – wynika z dwóch wyroków NSA.

Oba orzeczenia dotyczą Klienta Kancelarii, który prowadził działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości oraz sprzedaży działek. W 2004 r. odziedziczył on niezabudowane grunty, zakwalifikowane w ewidencji jako rolne.

Żadnej z nich nie oddał w najem ani dzierżawę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wystąpił natomiast z wnioskiem o warunki zabudowy w zakresie budowy domów jednorodzinnych. Kilka z działek uzbroił także w media. Następnie zamierzał je sprzedać.

Klient był przekonany,że nie zapłaci VAT, ponieważ nie dokona sprzedaży w ramach działalności gospodarczej. We wniosku o interpretację podkreślał, że grunty należą do jego majątku osobistego i nie nabył ich w celu ich dalszej odprzedaży.

Innego zdania była Izba Skarbowa w Poznaniu. W obu interpretacjach uznała, że skoro podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami, to sprzedaż odziedziczonych przez niego terenów ma z nią związek. Jeśli zatem przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, to będzie musiał zapłacić daninę.

W skargach do WSA w Poznaniu, Kancelaria działająca w imieniu podatnika, zarzuciła poznańskiej izbie m.in., że stan faktyczny został przez nią oceniony zbyt powierzchownie . Skarga Kancelarii została  przez poznański WSA uwzględniona, co doprowadził do uchylenia obu interpretacji.  WSA uznał, że sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celach odprzedaży, lecz prywatnych, nie ma związku z prowadzoną działalnością. Sąd wyjaśnił także, że jednorazowa sprzedaż działki, nawet w okolicznościach wskazujących na to, że transakcje będą się powtarzały, nie oznacza automatycznie obowiązku zapłaty VAT.

Zgadzając się ze stanowiskiem Kancelarii i WSA w Poznaniu podobnie orzekł NSA oddalając skargi kasacyjne izby skarbowej. Sędzia Ewa Rojek, uzasadniając wyrok, wyjaśniła, że przedsiębiorca nie odziedziczył działek z zamiarem czerpania z nich korzyści majątkowych. Poza tym, według NSA, należy odróżniać zarząd majątkiem prywatnym od czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Odwołując się do wyroku TS UE (sygn. C-180-181/10), NSA wyjaśnił, że podatnika należy uznać za podmiot prowadzący działalność gospodarczą dopiero, gdy w celu sprzedaży działek podejmuje on aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami i angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców.

ORZECZNICTWO

Wyroki NSA z 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt I FSK 781/13, I FSK 916/13.

Publikacje:

Rzeczpospolita12 marca 2018

Czy wykonawca może żądać zmiany kontraktu

Newsletter Kancelarii Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni 20 lutego 2018

Prezydent podpisał ustawę o elektromobilności. Jakie zmiany nas czekają?

Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Nr 1-2/201722 listopada 2017

EKSMISJA OD A DO Z

Newsletter Kancelarii Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni22 września 2017

Nowy rodzaj najmu lokalu korzystny dla wynajmujących