Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224
10 / 07 / 2024

ODWOŁANIA - Prawo zamówień publicznych

Udostępnij:

Warto składać odwołania od rozstrzygnięć i zaniechań zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W  prawie 40% postępowań prowadzonych przez Kancelarię w latach 2023-2024 nie doszło bowiem do rozprawy, a zamawiający uznał nasze roszczenia.

Należy jednak pamiętać o krótkich terminach odwołań. Co do zasady w postępowaniach poniżej progów unijnych termin na odwołanie wynosi 5 dni, a w postępowaniach powyżej progów 10 dni. Przy tym termin te należy liczyć od czynności zamawiającego (np. utajnienie, wybór oferty) albo od upływu terminu do jej dokonania (np. brak udostępnienia ofert konkurencji na wniosek). Jeżeli odwołujący zwlekał z zarzutami dotyczącymi wcześniejszych czynności i zaniechań zamawiającego do dnia rozstrzygnięcia przetargu, często nie będzie mógł skutecznie wywieść zarzutów w tym zakresie.

 Taka sytuacja przydarzyła się naszemu przeciwnikowi. Skarżąc wybór oferty naszego klienta wywodził on, że winna ona była zostać odrzucona, albowiem zamawiający wcześniej niesłusznie wezwał zwycięzcę przetargu do uzupełnienia niekompletnych przedmiotowych środków dowodowych. Choć odwołujący miał rację w zakresie merytorycznym, to jednak jego zarzut okazał się spóźniony, gdyż od czasu wezwania do czasu wyboru oferty i złożenia przez niego odwołania upłynęło więcej niż 10 dni.

 W konsekwencji Krajowa Izba Odwoławcza jego odwołanie oddaliła.

Nasza kancelaria z powodzeniem zajmuje się sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych, wspierając zamawiających, jak i wykonawców w wątpliwościach prowadzonych postępowań.

Usunięcie drzew | Inwestycje

Czy wycinka drzew przez podmiot gospodarczy zawsze wymaga uzyskania właściwego zezwolenia?

Otóż nie, jednym z wyjątków przewidzianych przez ustawę o ochronie przyrody jest wycinka celem przywrócenia gruntu nieużytkowanego do użytkowania rolniczego. W jaki sposób należy oceniać ten cel? Zdaniem Kancelarii, w tym zakresie wystarczy oświadczenie właściciela gruntu, gdyż przywrócenie nieużytkowanego gruntu rolnego do użytkowania rolniczego wcale nie musi być bowiem jednoznaczne z obowiązkiem natychmiastowego jego wykorzystania. Opierając się na tym stanowisku, Kancelaria w ostatnim czasie uzyskała dla klienta umorzenie postępowania w sprawie grożących kar pieniężnych o wartości ponad 3 milionów złotych.

Konsekwencje nieostrożności w zakresie usunięcia drzew i krzewów mogą obecnie być bardzo kosztowe, dlatego doradzamy inwestorom zarówno przed jej dokonaniem, jak i mleko zostało rozlane…

Rozbiórka budynku | Inwestycje

Czy decyzja o rozbiórce budynku to koniec dla inwestora?

Nie zawsze. Od decyzji wydanej w roku 2020 w stosunku do obiektu niezgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nieposiadającego zgody na posadowienie od właściciela gruntu Kancelaria wniosła odwołanie, a następnie skargę do sądu administracyjnego i skargę kasacyjną. Na wniosek Kancelarii, wykonalność orzeczenia w międzyczasie (przez okres niemal 4 lat) była wstrzymana. Ten czas Kancelaria spożytkowała na uzyskanie dla klienta większości we wspólnocie mieszkaniowej dysponującej gruntem oraz przeprocedowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji, choć postępowanie dotyczące rozbiórki nie mogło zakończyć się pozytywnie, to ostatecznie prawomocną i ostateczną decyzję rozbiórkową uchylono w toku samokontroli przez organ. Przyczyną uchylenia było uzyskanie przez Kancelarię zgody właściciela gruntu na posadowienie obiektu oraz nowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w konsekwencji następczy brak podstaw do rozbiórki i zaistnienie możliwości legalizacji obiektu.

Kancelaria od lat wspiera inwestorów przy realizacji inwestycji zarówno mieszkaniowych, użytkowych, jak i infrastrukturalnych.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami