Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224
22 / 06 / 2022

Uważaj na przedawnienie Twoich należności! | nowelizacja przepisów dotyczących przedawnienia

Udostępnij:

Począwszy od 30 czerwca 2022 r. zmianie ulegną zasady dotyczące zawieszania i przerywania biegu terminu przedawnienia w kontekście dwóch instytucji – zawezwania do próby ugodowej oraz mediacji.

 

Na czym polega zmiana?

 

Nowelizacja kodeksu cywilnego zakłada, iż złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej (a także wszczęcie mediacji) nie będzie skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia.

Po 30 czerwca 2022 r. złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej spowoduje jedynie zawieszenie biegu terminu przedawnienia na czas trwania postępowania pojednawczego. Po zakończeniu tego postępowania termin przedawnienia będzie biegł dalej – nie będzie liczony od początku.

 

Jaka będzie pozycja wierzyciela po wejściu w życie nowelizacji?

 

Konsekwencją nowelizacji będzie zdecydowanie bardziej niekorzystna pozycja wierzyciela w dochodzeniu przysługującej mu wierzytelności – instytucja zawezwania do próby ugodowej nie będzie mogła być już wykorzystywana do przerywania biegu przedawnienia danego roszczenia. Często zdarzało się, że złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej pozwalało wierzycielowi nawet na kilkukrotne przerwanie biegu terminu przedawnienia – po 30 czerwca nie będzie to już możliwe.

 

Co powinien zrobić wierzyciel?

 

Brak możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez wniosek o zawezwanie do próby ugodowej skutkować będzie tym, że wierzyciel, aby przerwać bieg przedawnienia, będzie zmuszony wytoczyć przeciwko dłużnikowi powództwo przed sądem.

W związku z tym każdy z wierzycieli winien zweryfikować posiadane przez siebie tytuły wykonawcze – sprawdzić, kiedy został wydany, jakie roszczenia zostały w nim prawomocnie stwierdzone, kiedy upływa termin przedawnienia tych roszczeń. Po ustaleniu tych kwestii wierzyciel następnie przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu ich dochodzenia.

Do 29 czerwca włącznie wierzyciel ma jeszcze szansę na przerwanie bieg terminu przedawnienia roszczenia poprzez złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Po tej dacie, aby osiągnąć ten sam skutek, niezbędne będzie wytoczenie powództwa.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami