Budownictwo

Budownictwo
 • Generalni Wykonawcy budowlani,
 • Inwestorzy publiczni i prywatni,
 • Deweloperzy,
 • Konsorcja wykonawców zamówień publicznych,
 • TBSy i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • Podwykonawcy budowlani,
 • Wykonawcy robót branżowych,
 • Projektanci, Geodeci, Inspektorzy nadzoru, Inżynierowie kontraktu.

Zapewniamy skuteczną i kompleksową obsługę procesu budowlanego na wszystkich jego etapach. Prawnicy kancelarii od wielu lat czynnie uczestniczą w realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach zamówień publicznych w takich branżach jak: drogownictwo, infrastruktura energetyczna, budownictwo wodne i przeciwpowodziowe. Doradzaliśmy także inwestorom mieszkaniowych przedsięwzięć deweloperskich, podmiotom społecznego budownictwa mieszkaniowego oraz generalnym wykonawcom robót infrastrukturalnych.

Liderem zespołu jest adwokat Maciej Krotoski, który stale reprezentujemy m.in. największych polskich inwestorów branży energetycznych sieci przesyłowych. Wiemy, że zakończony sukcesem proces budowlany to efekt skoordynowanych wysiłków wszystkich jego uczestników. Działania prawników zespołu budowlanego obejmują kompleksową opiekę prawną na każdym etapie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu. W ramach działań wsparcia procesu budowlanego:

 • prowadzimy negocjacje i reprezentujemy w sporach zamawiających i wykonawców;
 • rozwiązujemy niestandardowe problemy realizacji inwestycji budowlanych - wylesienia terenów, przekwalifikowania budynków, wywłaszczenia i pozyskiwanie terenów pod inwestycje, wycinkę drzew i krzewów, regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • doradzamy w sporach pomiędzy członkami konsorcjum;
 • reprezentujemy uczestników procesu budowlanego przed organami administracji i sądami administracyjnymi na wszystkich jego etapach;
 • pozyskujemy niezbędne decyzje administracyjne –decyzje środowiskowe, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę;
 • sporządzamy i weryfikujemy umowy z wykonawcami, podwykonawcami i innymi uczestnikami procesu budowlanego (geodetami, projektantami, kierownikami budowy, dostawcami);
 • doradzamy w relacjach z bankami i ubezpieczycielami w kwestiach zabezpieczenia realizacji kontraktów;
 • reprezentujemy klientów w sporach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Publikacje: