Energetyka

Energetyka
 • Inwestorzy infrastruktury elektroenergetycznej gazowej i telekomunikacyjnej,
 • Konsorcja wykonawców robót budowlanych na zamówienie publiczne,
 • Wykonawcy obiektów liniowych i sieci,
 • Przedsiębiorstwa przesyłowe,
 • Inwestorzy infrastruktury sektora energetycznego,
 • Wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych,
 • Projektanci i wykonawcy farm wiatrowych oraz elektrowni wodnych i fotowoltaicznych,
 • Projektanci obiektów infrastruktury liniowej.

Kancelaria Krotoski Adwokaci od lat jest trwale związana z branżą wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Nasi prawnicy doradzali jednej z największych grup kapitałowych przedsiębiorstw przesyłu energii elektrycznej w Polsce przy realizacji złożonych i niestandardowych przedsięwzięć budowy i rozbudowy stacji transformatorowych oraz linii elektroenergetycznych najwyższych napięć. W naszej praktyce zapewnialiśmy Klientom stałą opiekę prawną w zakresie realizacji przedsięwzięć o znaczeniu krajowym oraz międzynarodowym, w tym przedsięwzięć EURO 2012. Stale współpracujemy przy realizacji poszczególnych odcinków "Mostu energetycznego Polska - Litwa". Doradzaliśmy także przy budowie napowietrznych linii elektroenergetycznych w Skandynawii.

Dedykowanym obszarem zainteresowania Kancelarii są także inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii takich jak elektrownie wodne, farmy wiatrowe, instalacje słoneczne i fotowoltaiczne oraz zagadnienia przyłączenia nowobudowanych elektrowni do krajowego systemu przesyłowego. Wspieramy inwestorów, wykonawców i specjalistyczne biura projektowe we wszystkie problemach prawnych i faktycznych związanych z budową oraz eksploatacją obiektów wytwarzania i przesyłu energii. Doradzamy przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań z programów pomocowych Unii Europejskiej dla infrastruktury przesyłowej oraz w kwestiach związanych z obrotem świadectwami pochodzenia energii (zielone certyfikaty). Zespół prawników do spraw branży energetycznej zapewni Państwu kompleksową opiekę prawną, w ramach której zajmujemy się między innymi:

 • reprezentowaniem przedsiębiorców w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • wspieraniem inwestorów i wykonawców przy pozyskiwaniu terenów pod budowę obiektów energetyki na drodze umownej i przymusowej (służebności przesyłu, wywłaszczenia i ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości);
 • prowadzeniem i monitorowaniem procedur uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych;
 • pozyskiwaniem zezwoleń budowlanych – pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, zaskarżaniem niekorzystnych decyzji w postępowań administracyjnym oraz przed sądami administracyjnymi;
 • wspieraniem przedsiębiorców energetycznych w sporach i uzgodnieniach ze społecznościami lokalnym;
 • doradztwem przy opracowywaniu projektów elektrowni i sieci przesyłowych oraz pozyskiwaniu koniecznych uzgodnień;
 • prowadzeniem sporów z organami administracji w sprawach nałożenia obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego oraz emisji substancji do środowiska;
 • reprezentowaniem przedsiębiorców w sprawach o spowodowanie szkód w środowisku;
 • doradztwem i reprezentowaniem w sprawach dotyczących przebudowy obiektów kolidujących z infrastrukturą energetyczną;
 • bieżącym i stałym doradztwem w zakresie rozliczania dofinansowań przyznanych z programów pomocowych Unii Europejskiej;
 • zastępstwem przedsiębiorców w sporach z Instytucjami Finansującymi i Instytucjami Wdrażającymi wszystkich szczebli.

Publikacje: