Nieruchomości

Nieruchomości
 • Przedsiębiorcy i osoby fizyczne inwestujące grunty,
 • Deweloperzy,
 • Inwestorzy budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego,
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • Administratorzy i zarządcy nieruchomości,
 • Spółki komunalne i TBSy,
 • Spółdzielnie mieszkaniowe,
 • Inwestorzy obiektów build to fit,
 • Spadkobiercy nieruchomości.

Obsługa i doradztwo prawne uczestnikom szeroko pojmowanego rynku nieruchomości od lat stanowi wiodącą specjalizację Kancelarii Krotoski Adwokaci. Liderem zespołu obsługi branży nieruchomości jest założyciel Kancelarii mecenas Jerzy Krotoski, który od samego początku kariery zawodowej związany jest prywatnie i zawodowo z problematyką prawną obrotu nieruchomościami.

W ramach ochrony prawnej uczestników rynku obrotu nieruchomościami zajmowaliśmy się kompleksową obsługą transakcji sprzedaży nieruchomości, oddłużania i optymalizacji hipotek, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz realizacji przedsięwzięć budowlanych dedykowany pod najem i dzierżawę obiektów (build to fit). Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie audytowania nieruchomości i regulowania stanu prawnego gruntów, dokonywania podziałów nieruchomości, zainwestowania terenów rolniczych oraz prowadzenia efektywnej gospodarki planistycznej. Stale współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami i licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomości.

Prawnicy Kancelarii są też autorami licznych publikacji i szkoleń za zakresu prawnych oraz praktycznych aspektów obrotu i gospodarowania nieruchomościami. Mecenas Jerzy Krotoski regularnie dzieli się z Państwem swoim doświadczeniem na łamach biuletynu wydawanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

Jedną ze specjalizacji departamentu nieruchomości w naszej Kancelarii są także spory z organami gminy o zapłatę świadczeń takich jak opłata adiacencka, czy opłata planistyczna. Nieszablonowe koncepcje i działania opracowane przez prawników Kancelarii pozwoliły wielu klientom skutecznie uniknąć obowiązku zapłaty horrendalnych sum pieniężnych na rzecz gminy w związku z uchwaleniem planu zagospodarowani przestrzennego, czy dokonaniem podziału inwestycyjnego nieruchomości. Opłata adiacencka i opłata planistyczna to jeden ze sztandarowych/kluczowych obszarów zainteresowania departamentu nieruchomości.

Wesprzemy Państwa doświadczeniem i innowacyjnym podejściem do sprawy w zakresie kompleksowej obsługi rynku nieruchomości, w tym między innymi:

 • zapewniamy opiekę prawną i bieżące doradztwo w transakcjach nabywania i sprzedaży nieruchomości oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • doradzamy w kwestiach optymalizacji i zabezpieczenia finansowania transakcji nabycia nieruchomości oraz realizacji inwestycji budowlanych;
 • reprezentujemy Klientów w sporach o ustalenie i zapłatę świadczeń takich jak opłata adiacencka, opłata planistyczna oraz podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste;
 • doradzamy właścicielom, dzierżawcom i najemcom nieruchomości w bieżących relacjach kontraktowych i sporach sądowych;
 • reprezentujemy właścicieli nieruchomości w procesach o odszkodowania w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • pomagamy pozyskiwać tereny pod inwestycje budowalne, między innymi w trybach wywłaszczenia, ustanowienia służebności przesyłu, czy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości;
 • stale doradzamy przy realizacjach przedsięwzięć deweloperskich budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego;
 • otaczamy opieką prawną realizacje przedsięwzięć z zakresu społecznego budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji dofinansowywanych ze środków publicznych;
 • przeprowadzamy badania – audyty nieruchomości oraz procedury regulowania ich stanu prawnego.

 

 

Publikacje: