Inwestycje liniowe

Inwestycje liniowe

Dane kontaktowe

Maciej Krotoski
Maciej Krotoski Adwokat, Partner tel. 61 8 527 529
maciej.krotoski@krotoski-adwokaci.pl
 • Inwestorzy infrastruktury elektroenergetycznej gazowej i telekomunikacyjnej,
 • Wykonawcy obiektów liniowych i sieci,
 • Wykonawcy budowli wodnych, przeciwpowodziowych, wodociągów i kanalizacji,
 • Inżynierowie kontraktów infrastrukturach,
 • Konsorcja wykonawców robót budowlanych na zamówienie publiczne,
 • Projektanci obiektów infrastruktury liniowej,

Prawnicy Kancelarii Krotoski Adwokaci specjalizują się w obsłudze prawnej realizacji inwestycji liniowych (drogi, linie elektroenergetyczne, gazociągi, wodociągi, światłowody oraz inne inwestycje liniowe). Podczas wieloletniej współpracy z wykonawcami oraz inwestorami, skutecznie wspieraliśmy realizacje strategicznych projektów infrastruktury liniowych na terenie całego kraju. Doradzaliśmy między innymi w przebudowie ulicy Głogowskiej (jednej z głównych arterii komunikacyjnych Miasta Poznania), czy też budowie wielonapięciowej, czterotorowej linii napowietrznej (2x400kV + 2x220kV) relacji Plewiska-Kromolice stanowiącej przedsięwzięcie EURO 2012.

Aktualnie, oprócz szeregu innych projektów obejmujących inwestycje liniowe, stale zapewniamy opiekę prawną dla budowy stacji i linii elektroenergetycznych najwyższych napięć w ramach złożonego projektu realizacji tzw. "Mostu energetycznego Polska - Litwa". Nasi specjaliści z branży infrastruktury liniowej reprezentują przed sądami także wykonawców budowli wodnych i przeciwpowodziowych w sporach o wykonanie robót i odpowiedzialność za błędy popełnione na etapie projektowania obiektów przez inwestorów publicznych. Nasz zespół do spraw infrastruktury liniowej zapewni Państwu kompleksową opiekę prawną i udzieli wsparcia we wszelkich zagadnieniach realizacyjnych, a w szczególności w kwestiach
związanych z:

 • pozyskiwaniem terenów pod inwestycje liniowe, ustanowieniem służebności przesyłu, pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na przeprowadzenie urządzeń (art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami i inne), prowadzeniem negocjacji z właścicielami nieruchomości;
 • stałym doradztwem i reprezentacją w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzji środowiskowej);
 • występowaniem przed organami administracji i jednostkami samorządu terytorialnego w postępowaniach o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz wprowadzenia inwestycji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • reprezentowaniem w sprawach o wydanie pozwolenia na budowę, wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej itp.;
 • doradztwem w sprawach o legalizację samowoli budowlanej oraz odstępstwa od projektu budowlanego;
 • renegocjowaniem kontraktów, zmianą terminów realizacji kontraktów;
 • przygotowywaniem umów z wykonawcami, podwykonawcami i dostawcami opiniowanie umów już zawartych oraz sporządzeniem specjalistycznych ekspertyz prawnych w sprawach bieżących;
 • reprezentowaniem w sporach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • pomocą prawną w sporach ze społecznościami lokalnymi;
 • wspieraniem w rozwiązywaniu i unikaniu niecodziennych problemów procesu inwestycyjnego – przekwalifikowywania budynków, wylesienia terenów, regulowania stanu prawnego nieruchomości i innych;
 • opieką prawną w sprawach dotyczących usunięcia drzew i krzewów znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

 

Wybrane sprawy

Linia przesyłowa przekazana do eksploatacji

16. lipca 2015 r. odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji linii przesyłowej z Miłosnej do Siedlec oraz stacji energetycznej Siedlce Ujrzanów, której realizacja była czynnie wspierana przez naszą Kancelarię. Zespół Inwestycji Liniowych na czele z Mecenasem Maciejem Krotoskim...

Publikacje: