Konflikty między wspólnikami

Konflikty między wspólnikami

Dane kontaktowe

Jerzy Krotoski
Jerzy Krotoski Adwokat, założyciel Kancelarii tel. 61 8 527 529
jerzy.krotoski@krotoski-adwokaci.pl

Spory pomiędzy wspólnikami spółek handlowych są nader częstym zjawiskiem w obrocie gospodarczym. Konflikt wspólników w ramach spółek osobowych, czy też udziałowców bądź akcjonariuszy może poważnie nadwątlić pozycję spółki na rynku, a nawet stanowić realne zagrożenie dla jej bytu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w ramach pionu gospodarczego Kancelarii został utworzony dział specjalizujący się w rozwiązywaniu konfliktów między wspólnikami spółek handlowych. Działania wykwalifikowanych prawników Kancelarii, wzmocnionych doświadczeniem zdobytym w postępowaniach mediacyjnych, wielokrotnie były asumptem dla uzyskania porozumienia wśród skonfliktowanych stron.

Profesjonalizm prawników Kancelarii pozwala uzyskać kompromis zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, jak i umożliwia Klientom reprezentowanych przez Kancelarię pozostanie przy spółce przy jednoczesnym wyłączeniu przeciwnej strony. Biznes prowadzony zarówno na większą, jak i mniejszą skalę wytwarza sytuacje, w których wspólnicy nie są zgodni co do podjęcia odpowiednich czynności prawnych, a stosunek spornych głosów kształtuje się niekiedy na poziomie 1:1.

  • Co zrobić, gdy wspólnik działa na szkodę spółki?
  • Jak rozwiązać sytuację, w której wspólnik utrudnia funkcjonowanie spółki?
  • Co zrobić, gdy wspólnik chce sprzedać swoje prawa osobie przez Nas niepożądanej?

Odpowiedź na powyższe pytania nie stanowi dla Prawników naszej Kancelarii tajemnicy. Co więcej, im poziom skomplikowania sprawy jest wyższy, a liczba skłóconych stron większa, tym bardziej Kancelaria traktuje daną sprawę jako wyzwanie. Nie istnieją sytuacje bez wyjścia, a doniosłość i zawiłość sporów pomiędzy wspólnikami spółek powoduje, że rozwiązanie konfliktów bez udziału Prawnika specjalizującego się w tej gałęzi prawa jest niemożliwe.

Publikacje: