Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Dane kontaktowe

Jakub Arczyński
Jakub Arczyński Adwokat tel. 61 8 527 529
jakub.arczynski@krotoski-adwokaci.pl
 • Przedsiębiorstwa korzystające ze środowiska,
 • Inwestorzy i wykonawcy infrastruktury sieciowej,
 • Zakłady przetwarzania i utylizacji odpadów,
 • Wytwórcy odpadów,
 • Przedsiębiorcy zajmujący się transportem odpadów,
 • Samorządy,
 • Spółki komunalne,

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska. Naszą opiekę prawną świadczymy zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznoprawnych, na wszystkich płaszczyznach związanych z oddziaływaniem i korzystaniem ze środowiska. Klientom doradzamy przede wszystkim w kwestiach związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami prawno – środowiskowymi, ograniczaniem ryzyka i unikaniem zagrożeń czyhających na przedsiębiorców stale korzystających ze środowiska.

Swoją pozycję na rynku ugruntowaliśmy dzięki pomyślnie zakończonym sprawom z dziedziny gospodarki odpadami oraz uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Specjaliści Kancelarii w zakresie prawa ochrony środowiska doradzali i reprezentowali klientów między innymi w postępowaniach dotyczących rozbudowy sieci przesyłowych, wydobywania kopalin ze złóż, czy też transportu materiałów i substancji niebezpiecznych. Dotychczasowe sukcesy i zadowolenie Klientów stanowią najlepszy miernik profesjonalizmu oraz jakości świadczonych przez Nas usług, a jednocześnie mobilizują Nas do dalszego rozwoju i zdobywania kolejnych umiejętności w tej dziedzinie. Nasze działania obejmują w szczególności tematyki związane z :

 • gospodarką odpadami;
 • uzyskiwaniem decyzji środowiskowych;
 • poborem wody i odprowadzania ścieków;
 • korzystaniem ze środowiska, w szczególności z emisją substancji i energii do środowiska;
 • odpowiedzialnością związaną z naruszeniem prawa ochrony środowiska;
 • gospodarką i transportem materiałów i substancji niebezpiecznych;
 • ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizującym;
 • obrotem gospodarczym i stosowaniem substancji oraz preparatów niebezpiecznych
 • ochroną przed hałasem;
 • procesami inwestycyjnymi ingerującymi w środowisko;
 • szczególnym korzystaniem z wód i zagadnieniami prawa wodnego.

Publikacje: