Pełna obsługa prawna firm

Pełna obsługa prawna firm

Dane kontaktowe

Maciej Krotoski
Maciej Krotoski Adwokat, Partner tel. 61 8 527 529
maciej.krotoski@krotoski-adwokaci.pl

Kancelaria Krotoski-Adwokaci jest obecna na rynku usług prawniczych nieprzerwanie od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku. Na przestrzeni tego okresu zdobyliśmy pozycję wiodącej Kancelarii Prawnej, specjalizującej się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, także tych z kapitałem zagranicznym, czy działających poza granicami Polski. Obszar naszego działania to nie tylko Poznań, lecz terytorium całej Polski.

Doświadczenie Kancelarii ugruntowane wieloletnią praktyką, pozwala Nam służyć radą nie tylko na płaszczyźnie prawnej, ale także od strony biznesowej. Obsługa prawna firm jest jedną z naszych wiodących specjalizacji. W ciągu 25-letniej działalności nasz profesjonalizm i rzetelność doceniło liczne grono Klientów biznesowych, obdarzając Nas swoim zaufaniem. Klienci cenią w Nas przede wszystkim fachowość i skuteczność oraz umiejętność rozwiązywania skomplikowanych sporów prawnych. Opiekę prawną rozpoczynamy już na etapie doradztwa przy wyborze przez podmioty gospodarcze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności.

Współpraca z pionem doradztwa podatkowego dodatkowo pozwala przedstawiać przedsiębiorcom optymalne rozwiązania na gruncie prawa podatkowego. Kluczowym dla odpowiedniego zrozumienia potrzeb przedsiębiorcy jest poznanie specyfiki prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, co pozwala na zaproponowanie Klientowi odpowiedniego rozwiązania dopasowanego specjalnie dla niego. Rozumiejąc zapotrzebowanie rynku oraz konieczność wdrażania nowoczesnych technologii, a jednocześnie szanując czas swoich Klientów, Kancelaria, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Klientami, będzie wdrażać wideokonferencję i elektroniczny dostęp do akt. Dzięki tym rozwiązaniom oferowana przez Nas obsługa prawna firm zyskuje nowoczesny i kompleksowy charakter.

Sprostanie wyzwaniom czasu, szybkość świadczonych usług przy jednoczesnym zachowaniu ich najwyższych standardów, stanowią dla Kancelarii priorytet w działaniu. Kilkunastoosobowy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych prawników Kancelarii, prowadzący obsługę Klientów w języku polskim, angielskim, niemieckim daje należytą rękojmię najwyższej jakości świadczonych usług.    

Kompleksowa obsługa prawna firm obejmuje świadczenie usług związanych między innymi z:

 • tworzeniem i reorganizacją podmiotów gospodarczych – spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz kapitałowych (sp. z o.o. i s.a.);
 • windykacją należności;
 • obsługą prawną inwestycji;
 • negocjacjami umów handlowych;
 • rozwiązywaniem bieżących problemów prawnych;
 • sporządzaniem i przygotowywaniem umów, aktów wewnętrznych, odpowiednich regulaminów;
 • przejęciem, podziałem i przekształceniem spółek;
 • zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • zagadnieniami związanymi z prawem pracy;
 • zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi;
 • ochroną danych osobowych;
 • wszelkimi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wybrane sprawy

Asysta prawna przy zwalnianiu nieuczciwych pracowników

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym również w zakresie prawa pracy. Pomagamy w rozwiązywaniu sporów z pracownikami jeszcze na etapie przedsądowym, szukając optymalnych rozwiązań dla naszych klientów. Grupa naszych wyspecjalizowanych prawników gotowa jest, także w nagłych...

Wprowadzenia do obrotu w Polsce wyrobów rękodzieła

Nasza Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii prawnej regulującej kompleksowo zagadnienie wprowadzenia do obrotu w Polsce wyrobów rękodzieła. Jednym z wprowadzanych produktów są zabawki, których bezpieczeństwo jest ściśle regulowane przez polskie i unijne przepisy prawne. Dlatego też...

Spółka może chronić dobre imię przed sądem

Z końcem listopada 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał korzystny wyrok w sprawie ochrony dóbr osobistych spółki kapitałowej. Kancelaria reprezentowała w procesie spółkę produkcyjną domagającą się ochrony dobrego imienia i renomy handlowej naruszonej poprzez publikację prasową zamieszczoną w...

Egzekucja zadłużenia bez przeprowadzenia procesu

Jeden z klientów Kancelarii – właściciel nieruchomości położonej w centrum miasta wynajął lokal użytkowy na kawiarnię. Umowa najmu została zawarta w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Gdy najemca przestał regulować czynsz najmu, a jego...

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w obrębie strefy inwestycyjnej

W październiku 2016 r. Kancelaria podjęła się prowadzenia sprawy, w której organ podatkowy odmawia pełnego zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy. Na podstawie uchwały rady miasta grunty, budynki i budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej i znajdujące się w...

Niesolidny kontrahent przymuszony do zapłaty

  Jeden z najznamienitszych producentów podłóg drewnianych zwrócił się do Kancelarii o pomoc w wyegzekwowaniu niezapłaconej należności. Wystawiona faktura VAT opiewała na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych, a termin jej zapłaty, został przez kontrahenta, znacznie przekroczony. Wskutek...

lokata 12% w skali roku ? To możliwe..

Zakończyła się  sprawa przeciwko jednemu z największych banków w Polsce o zapłatę środków zgromadzonych  na lokatach i rachunkach bankowych, a sprzeniewierzonych przez pracownika banku. Klienci zostali pokrzywdzeni w wyniku nieuprawnionych działań pracownika banku, który przez kilka lat...

Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - doradztwo prawne

Prawnicy Kancelarii utworzyli zespół do obsługi transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez wiodącego przedsiębiorcę z Wielkopolski. Zagadnienie związane z przejęciem konkurenta biznesowego, z uwagi na krótki czas na dokonanie transakcji, należało do jednej z bardziej...

Publikacje: