Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Kompleksowa obsługa z zakresu prawa nieruchomości od lat jest jedną z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii. Stale pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu bieżących i nietypowych problemów z nieruchomościami. W naszej wieloletniej praktyce obsługi rynku nieruchomości skutecznie reprezentowaliśmy klientów w sprawach o zwroty wywłaszczonych nieruchomości i przedsiębiorstw, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności i wielu innych zagadnieniach.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala doradzać Państwu w rozwiązywaniu niestandardowych problemów z nieruchomościami, szczegółowej weryfikacji oraz regulowaniu stanu prawnego gruntów. Doradzamy inwestorom w sprawach dokonywania podziałów nieruchomości, przekształcania terenów rolniczych pod inwestycje oraz gospodarki planistycznej, czy uzyskiwania warunków zabudowy. Współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami i licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomości.


 

Prawnicy Kancelarii są autorami wielu publikacji i szkoleń z zakresu prawnych oraz praktycznych aspektów obrotu i gospodarowania nieruchomościami. Stale pogłębiamy naszą wiedzę i rozwijajmy umiejętności podejmując się prowadzenia trudnych i niestandardowych spraw związanych z tą dziedziną prawa. Nasze działania to nie tylko prawo i przepisy, ale przede wszystkim skuteczna ochrona interesu klientów w ujęciu biznesowym. Zespół prawników obsługi nieruchomości w naszej Kancelarii to indywidualnie dopasowany do potrzeb klienta system opieki prawnej, w ramach której:

  • skutecznie dochodzimy od gminy odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego;
  • wspieramy TBSy i podmioty komunalne w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości oraz inwestycji mieszkaniowych;
  • pomagamy najemcom i dzierżawcom w sporach z właścicielami nieruchomości;
  • bronimy klientów w sporach o ustalenie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste;
  • doradzamy właścicielom i współwłaścicielom w relacjach i sporach z najemcami, dzierżawcami oraz innymi współwłaścicielami;
  • działamy na rzecz klientów w sprawach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, pozyskiwania odszkodowań za wywłaszczone grunty i przedsiębiorstwa;
  • reprezentujemy w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, spornych postępowaniach podziałowych;
  • doradzamy w rozwiązywaniu nietypowych problemów z nieruchomościami – posadowienie budynku na cudzym gruncie, służebności gruntowe, drogi konieczne, prostowanie treści ksiąg wieczystych, legalizacje budynków.

XX

Wybrane sprawy

Wartościowe nieruchomości nie zmienią właściciela

W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście oddalił wniosek przeciwnika naszego Klienta o zmianę sposobu dziedziczenia w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem ponad 25 lat temu. Wieloletni Klient kancelarii, zamieszkujący na terenie Wielkiej Brytanii, w 2015 r. dość...

Spór współwłaścicieli kamienicy o posiadanie lokalu

Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k. uczestniczyła w sporze współwłaścicieli jednej z poznańskich kamienic dotyczącym naruszenia posiadania lokalu. W trakcie prowadzonego postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości jeden z pozostających w sporze współwłaścicieli...

Podział nieruchomości o łącznej wartości prawie 15 mln zł zakończony sukcesem

Po długotrwałych i wyczerpujących negocjacjach udało się uzyskać kompromis pomiędzy współwłaścicielami wartościowych nieruchomości w samym sercu Poznania. Kamienice znajdujące się w ścisłym centrum Poznania stanowiły współwłasność dwóch braci, którzy z uwagi na rozbieżności co do ich wartości...

Precedensowy wyrok na korzyść Kancelarii

W dniu 22 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał w sprawie, w której uczestnikiem był reprezentowany przez nas Klient orzeczenie ważne dla wszystkich spółek handlowych, które w ostatnim czasie przekształciły prawo użytkowania wieczystego na nieruchomości w jej...

Prowadzenie profesjonalnej działalności nie wyklucza zwolnienia z VAT

Nie ma podatku od sprzedaży działek należących do majątku osobistego, nawet jeśli pozbywa się ich podmiot zawodowo zajmujący się obrotem nieruchomościami – wynika z dwóch wyroków NSA. Oba orzeczenia dotyczą Klienta Kancelarii, który prowadził działalność gospodarczą w zakresie wynajmu...

Milionowe odszkodowanie

Kancelaria z powodzeniem zakończyła czteroletni spór sądowy o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość w imieniu kilkunastu spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości położonej w Poznaniu.  Spadkobiercy byłych właścicieli wywłaszczonej nieruchomości mogą odetchnąć z ulgą. Sąd...

Publikacje: