Prawo nieruchomości

Kompleksowa obsługa z zakresu prawa nieruchomości od lat jest jedną z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii. Stale pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu bieżących i nietypowych problemów z nieruchomościami. W naszej wieloletniej praktyce obsługi rynku nieruchomości skutecznie reprezentowaliśmy klientów w sprawach o zwroty wywłaszczonych nieruchomości i przedsiębiorstw, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności i wielu innych zagadnieniach.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala doradzać Państwu w rozwiązywaniu niestandardowych problemów z nieruchomościami, szczegółowej weryfikacji oraz regulowaniu stanu prawnego gruntów. Doradzamy inwestorom w sprawach dokonywania podziałów nieruchomości, przekształcania terenów rolniczych pod inwestycje oraz gospodarki planistycznej, czy uzyskiwania warunków zabudowy. Współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami i licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomości.

Prawnicy Kancelarii są autorami wielu publikacji i szkoleń z zakresu prawnych oraz praktycznych aspektów obrotu i gospodarowania nieruchomościami. Stale pogłębiamy naszą wiedzę i rozwijajmy umiejętności podejmując się prowadzenia trudnych i niestandardowych spraw związanych z tą dziedziną prawa. Nasze działania to nie tylko prawo i przepisy, ale przede wszystkim skuteczna ochrona interesu klientów w ujęciu biznesowym. Zespół prawników obsługi nieruchomości w naszej Kancelarii to indywidualnie dopasowany do potrzeb klienta system opieki prawnej, w ramach której:

  • skutecznie dochodzimy od gminy odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego;
  • wspieramy TBSy i podmioty komunalne w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości oraz inwestycji mieszkaniowych;
  • pomagamy najemcom i dzierżawcom w sporach z właścicielami nieruchomości;
  • bronimy klientów w sporach o ustalenie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste;
  • doradzamy właścicielom i współwłaścicielom w relacjach i sporach z najemcami, dzierżawcami oraz innymi współwłaścicielami;
  • działamy na rzecz klientów w sprawach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, pozyskiwania odszkodowań za wywłaszczone grunty i przedsiębiorstwa;
  • reprezentujemy w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, spornych postępowaniach podziałowych;
  • doradzamy w rozwiązywaniu nietypowych problemów z nieruchomościami – posadowienie budynku na cudzym gruncie, służebności gruntowe, drogi konieczne, prostowanie treści ksiąg wieczystych, legalizacje budynków.

Wybrane sprawy