Osoby do kontaktu

Maciej Krotoski
Adwokat, Partner
tel. 61 8 527 529 maciej.krotoski@krotoski-adwokaci.pl

Prawo pracy

  • Spółki zatrudniające pracowników;
  • Osoby fizyczne zatrudniające pracowników;
  • Podmioty zamierzające nawiązać stosunek pracy z pracownikami;
  • Podmioty zamierzające nawiązać stosunek pracy z cudzoziemcami;
  • Pracownicy;
  • Osoby i podmioty „zatrudniające” na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • Osoby „zatrudnione” na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pracodawcy

Wiele spraw prowadzonych przez prawników Kancelarii opartych jest na przepisach prawa pracy. Od lat współpracujemy z podmiotami gospodarczymi zatrudniającymi pracowników oraz podejmującymi współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia oraz umów o dzieło.

Doradzamy w zakresie planów zatrudnienia – analizujemy sytuację przedsiębiorcy oraz jego zamierzenia i na tej podstawie opracowujemy najlepszą strategię. Oceniając okoliczności konkretnej sprawy pomagamy najlepiej dobrać formę zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorcy. Sporządzamy projekty umów oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do pozyskania pracowników zgodnie z przepisami.

Przeprowadzamy bieżącą analizę sytuacji przedsiębiorcy – weryfikujemy już zawarte przez niego umowy pod względem poprawności i zgodności z przepisami ale także wspólnie z przedsiębiorcą opracowujemy plan udoskonalenia jego funkcjonowania.

Reprezentujemy w sporach z pracownikami – jeśli już doszło do sytuacji, w której interesy pracodawcy i pracownika ścierają się ze sobą – pomagamy w dojściu do porozumienia, a w razie potrzeby reprezentujemy przed sądami i organami.

Pomagamy zapobiegać powstawaniu problemów w przyszłości – prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorców pod względem kwestii zatrudnienia i pomagamy łagodzić sporne sytuacje zanim jeszcze dojdzie do sporu. Przeprowadzamy negocjacje oraz reprezentujemy przedsiębiorców w kwestii dążenia do polubownego zakończenia problematycznych sytuacji.

Pracownicy

Wielu z naszych Klientów to osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź powiązane stosunkami cywilnoprawnymi. Doradzamy im w kwestiach zarówno umów, które zamierzają zawrzeć, jak i umów już funkcjonujących.

Oferowana przez Prawników Kancelarii opieka prawna to analiza umów, ale także pomoc bieżąca – odpowiadamy na pytania i rozwiewamy wątpliwości.

Reprezentujemy w sporach z pracodawcami oraz w toku negocjacji w celu polubownego zakończenia spraw.