Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Zmiana kodeksu cywilnego wprowadzona nowelą z 2008 r., wprowadzająca do prawa cywilnego nową instytucję zwaną służebnością przesyłu, rozwinęła naszą szeroką praktykę w zakresie pomocy prawnej związanej z nieruchomościami. Służebnością przesyłu jest ograniczone prawo rzeczowe, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej.

Z tytułu ustanowienia omawianej służebności właścicielowi nieruchomości przysługuje odpowiednie, jednorazowe bądź okresowe (w praktyce rzadko spotykane), wynagrodzenie. Służebność można ustanowić zarówno w drodze formy aktu notarialnego, jak i sądownie. Kancelaria od lat z sukcesem prowadzi negocjacje, a także postępowania sądowe zarówno w imieniu właścicieli nieruchomości jak i przedsiębiorstw przesyłowych, co umożliwiło zgromadzenie wieloletniego i cennego doświadczenia. Znamy taktykę zarówno jednej, jak i drugiej strony tego rodzaju spraw, dlatego trudno jest nas w tej materii zaskoczyć.

Obok spraw związanych z ustanowieniem służebności przesyłu reprezentujemy klientów również w innych, związanych z eksploatacją urządzeń przesyłowych, sprawach o:

  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (co do zasady może obejmować maksymalnie 10 letni (lub okres 3 letni, jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba prawna) okres poprzedzający np. wszczęcie postępowania służebnościowego);
  • uzyskanie zezwolenia na posadowienie urządzeń przesyłowych w trybie administracyjnym (decyzja w trybie art. 124 i in. ustawy o gospodarce nieruchomościami);
  • zasiedzenie służebności przesyłu;
  • usunięcie urządzeń przesyłowych z nieruchomości;
  • wykup nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe.

Jednocześnie, w celu poszerzenia posiadanej przez nas wiedzy, stale współpracujemy ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych w Wielkopolsce wymieniając wiedzę i wzajemne doświadczenia. Warto również wspomnieć, iż nasi prawnicy wielokrotnie uczestniczyli  i uczestniczą w charakterze prelegentów na licznych sympozjach, szkoleniach i konferencjach przekazując zainteresowanym wiedzę na temat służebności przesyłu zdobytą w prowadzonych przez Kancelarię licznych procesach.

Wybrane sprawy

Służebność przesyłu – kolejny sukces kancelarii

Pozytywnie zakończyła się kolejna sprawa sądowa o ustanowienie służebności przesyłu dla gazociągu wysokiego ciśnienia zlokalizowanego w obrębie powiatu poznańskiego.  Sąd orzekający w sprawie musiał zmierzyć się z kilkoma istotnymi zagadnieniami prawnymi dotyczącymi zasiedzenia służebności oraz...

Kolejny sukces w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu!

Z satysfakcją informujemy, że kolejne prowadzone przez nas postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu zakończyło się sukcesem dla Klienta kancelarii. W przedmiotowej sprawie, urządzenia przesyłowe usytuowane były na nieruchomości w taki sposób, że właściciel został ograniczony w...

Korzystne postanowienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Przy uczestnictwie jednego z największych przedsiębiorstw  przesyłowych w kraju Sąd zasądził na rzecz Klienta Kancelarii wynagrodzenie w kwocie 521.000 zł. Jednym ze spornych elementów było określenie, czy wynagrodzenie wypłacone powinno być jednorazowe, czy też przedsiębiorstwo przesyłowe...

Publikacje: