Egzekucja zadłużenia bez przeprowadzenia procesu

Pełna obsługa prawna firm

Jeden z klientów Kancelarii – właściciel nieruchomości położonej w centrum miasta wynajął lokal użytkowy na kawiarnię. Umowa najmu została zawarta w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Gdy najemca przestał regulować czynsz najmu, a jego zadłużenie rosło – właściciel zwrócił się do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny. Na tej podstawie może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Publikacje: