Spółka może chronić dobre imię przed sądem

Pełna obsługa prawna firm

Z końcem listopada 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał korzystny wyrok w sprawie ochrony dóbr osobistych spółki kapitałowej. Kancelaria reprezentowała w procesie spółkę produkcyjną domagającą się ochrony dobrego imienia i renomy handlowej naruszonej poprzez publikację prasową zamieszczoną w Internecie przez organizację ekologiczną.

Kluczowym celem postępowania było wykazanie przed Sądem, że powodowa spółka prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z normami ochrony środowiska, a stawiane jej zarzuty są bezpodstawne. Treść publikacji mogła wzbudzić u odbiorcy przekonanie jakoby powódka nie dotrzymywała standardów jakości środowiska w prowadzonej działalności.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w pełni podzielił stanowisko powodowej spółki i nakazał pozwanej organizacji ekologicznej usuniecie publikacji, opublikowanie przeprosin oraz zapłatę kwoty pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Publikacje: