Spór współwłaścicieli kamienicy o posiadanie lokalu

Prawo nieruchomości

Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k. uczestniczyła w sporze współwłaścicieli jednej z poznańskich kamienic dotyczącym naruszenia posiadania lokalu. W trakcie prowadzonego postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości jeden z pozostających w sporze współwłaścicieli samowolnie wymienił zamki i przejął wyłączną kontrolę nad lokalem znajdującym się w kamienicy. Wobec braku możliwości wypracowania porozumienia, drugi ze współwłaścicieli (dotychczas władający lokalem na wyłączność) wystąpił do sądu o przywrócenie naruszonego posiadania. Dotychczas powód samodzielnie dysponował spornym lokalem i stan ten był akceptowany przez innych współwłaścicieli.

Wydanym w sprawie wyrokiem sąd nakazał przywrócenie wyłącznego posiadania lokalu przez osobę, która dokonała jego samowolnego zajęcia na rzecz drugiego współwłaściciela, dotychczas władającego tym lokalem samodzielnie. Wyrokowi nadano również rygor natychmiastowej wykonalności. Warto zatem pamiętać, że sam fakt bycia współwłaścicielem kamienicy nie upoważnia do samowolnego odbierania innym współwłaścicielom posiadania lokali, które są przez nich faktycznie i na wyłączność zajmowane.

Publikacje: