Wprowadzenia do obrotu w Polsce wyrobów rękodzieła

Pełna obsługa prawna firm

Nasza Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii prawnej regulującej kompleksowo zagadnienie wprowadzenia do obrotu w Polsce wyrobów rękodzieła. Jednym z wprowadzanych produktów są zabawki, których bezpieczeństwo jest ściśle regulowane przez polskie i unijne przepisy prawne. Dlatego też pomagamy naszemu klientowi sprostać wszystkim wymogom prawnym, tak aby mógł bezpiecznie prowadzić swój biznes.

Publikacje: