Wsparcie inwestora przy uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kontrakty budowlane


W październiku 2016 r. Kancelaria wsparła inwestora w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji - budowy fermy indyków. Inwestor od ponad dwóch lat borykał się ze sprzeciwem lokalnej społeczności oraz organu administracji na szczeblu gminy podchodzącego do planowanej inwestycji z dużą rezerwą. Pomimo pozytywnego uzgodnienia sporządzonego w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez RDOŚ i Sanepid, żądano od inwestora licznych dodatkowych opracowań. Wobec protestów mieszkańców próbowano również nakłonić inwestora do całkowitej zmiany lokalizacji przedsięwzięcia, mimo że z badań i pomiarów wynika, że oddziaływanie realizowanej fermy będzie neutralne dla środowiska i terenów sąsiednich.

Publikacje: