Wygrana Kancelarii w zakresie ochrony praw autorskich przy sporządzaniu projektu budowlanego

Kontrakty budowlane

Okręgowy w Poznaniu w grudniu 2016 r. wydał korzystny dla Klienta Kancelarii wyrok w sprawie o ochronę praw autorskich i zapłatę w związku z realizacją inwestycji obejmującej odbudowę jednego z kluczowych elementów historycznej architektury Poznania.

Klient Kancelarii – wspólnik spółki specjalizującej się w projektach i realizacjach architektonicznych został pozwany o rzekome naruszenie osobistych praw autorskich w związku z opracowywaniem projektu budowalnego zamiennego dla celu legalizacji odstępstw od pierwotnego projektu dokonanych w trakcie budowy. Żądanie pozwu obejmowało przeproszenie powoda oraz zapłatę wysokiej sumy pieniężnej.

Powód dążył do obarczenia pozwanego odpowiedzialnością za zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji i ich zinwentaryzowanie w związku z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie. Sąd podzielił argumentację Kancelarii w zakresie przeniesienia przez powoda na rzecz pozwanego praw autorskich związanych z opracowaniem projektu oraz braku odpowiedzialności pozwanego za niezgodną z projektem realizację inwestycji.

Publikacje: