Lotnisko Ławica. Zbliża się termin przedawnienia roszczeń.

wróć do wszystkich
11
sty

Lotnisko Ławica. Zbliża się termin przedawnienia roszczeń.

Zbliża się termin przedawnienia roszczeń  związanych z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska Ławica w Poznaniu!

Obszar ograniczonego użytkowania to instytucja przewidziana przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. Dla terenów położonych w okolicy lotniska Poznań – Ławica utworzony został mocą uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30. stycznia 2012r. (weszła w życie z dniem 28. lutego 2012r.).

Zgodnie ze wskazaną ustawą roszczenia związane z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości i zmniejszeniem jej wartości wynikającym z aktów prawa miejscowego (i rozporządzeń) przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia wejścia w życie tych aktów.

 Wobec powyższego z końcem lutego 2014r. przedawnią się roszczenia związane z ograniczeniem sposobu korzystania i zmniejszeniem wartości nieruchomości objętych obszarem ograniczonego użytkowania utworzonym dla lotniska Poznań – Ławica.

 To ostatni moment, by podjąć skuteczne kroki prawne zmierzające do uzyskania stosownego odszkodowania!

Zapraszamy do kontaktu.