Korzyści podatkowe dla użytkowników samochodów elektrycznych

Przepisy ustawy o elektromobilości oraz znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o podatku dochodowym zawierają regulacje korzystne dla użytkowników samochodów elektrycznych. W praktyce jednak ich stosowanie przez firmy wiązało się przede wszystkim z niepewnością, co do możliwych interpretacji organów podatkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym na portalu samar.pl, w którym mec. Maciej Krotoski w publikacji Pawła Janasa komentuje możliwość żądania zwrotu podatku akcyzowego na gruncie najnowszego oświadczenia Ministerstwa Energii, wynikającego ze stanowiska Komisji Europejskiej.

Komentarz:

https://www.samar.pl/__/3/3.a/101812/3.sc/11/Jest-akcyza-czy-jej-nie-ma--Nowe-informacje.html?locale=pl_PL

Publikacje: