Służebność przesyłu

Jakie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu - Glosa

W najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawia się tendencja do przyznawania charakteru tytułu prawnego do zajmowania nieruchomości kolejnym typom decyzji administracyjnych. Tendencja ta ogranicza prawo własności nieruchomości i pozbawia właścicieli prawa do skutecznego dochodzenia...

Od kiedy liczyć początek biegu terminu zasiedzenia służebności przesyłu?

Rok 2013 zaowocował kilkunastoma istotnymi orzeczeniami Sądu Najwyższego dotyczącymi problematyki ustanowienia służebności przesyłu. Na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim kwestia zasiedzenia służebności a zwłaszcza problematyka ustalenia początku biegu terminu zasiedzenia. Na szczególną...

pobierz pdf

Korytarze przesyłowe - zarys projektu ustawy z dnia 5 grudnia 2012 r.

Ministerstwo Gospodarki od dłuższego czasu pracuje nad projektem Ustawy o korytarzach przesyłowych. Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem w branży. Niewątpliwie planowane zapisy ułatwią inwestowanie w sieci przesyłowe, albowiem znacznie ograniczą formalności wymagane do rozpoczęcia ich...

pobierz pdf

Korytarze przesyłowe: czy tędy droga?

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych może wpłynąć na przyspieszenie realizacji niektórych inwestycji. Niestety, zawiera też regulacje, które budzą wątpliwości konstytucyjne – uważają prawnicy.   Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem Ustawy o korytarzach przesyłowych, która...

pobierz pdf

Prawne sposoby pozyskiwania terenów pod sieci przesyłowe. Odszkodowania dla właścicieli gruntów.

Problematyka sieci przesyłowych w ostatnim czasie wielokrotnie pojawiała się na łamach prasy i piśmiennictwa prawniczego. Nadal jest przedmiotem ożywionych sporów, a narastający dorobek orzecznictwa często nie daje odpowiedzi na problemy z jakim na co dzień spotykają się przedsiębiorcy zajmujący...

Służebność przesyłu - urządzenia przesyłowe na naszej własności

Urządzenia przesyłowe przeznaczone do doprowadzania wody, gazu czy też energii elektrycznej służą nam wszystkim. Niestety, przebiegają one również przez nieruchomości stanowiące własność prywatną, uniemożliwiając ich właścicielom korzystanie w pełni ze swojej własności. W konsekwencji mogą...

Publikacje: