Anita Malicka

Anita Malicka

starszy prawnik

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez cały okres studiów pozostawała beneficjentką stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Pracę magisterską na temat poręczenia jako osobistej formy zabezpieczenia kredytu napisała w Katedrze Prawa Cywilnego. W styczniu 2018 r. rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii adwokackiej, gdzie świadczyła usługi doradztwa prawnego i podatkowego w zakresie bieżącej działalności gospodarczej głównie podmiotów z branży transportowej i budowlanej. W swojej praktyce zawodowej udzielała klientom pomocy prawnej w sprawach ubezpieczeniowych i odszkodowawczych, jak również doradzała w prowadzonych postępowaniach podatkowych, administracyjnych, procesach gospodarczych oraz licznych sprawach karnych skarbowych.

Działalność zawodową łączy z pasją do nowych technologii, co pozwala jej nie tylko lepiej zorganizować pracę i kontakty z klientami, ale również świadczyć usługi kompleksowego doradztwa prawnego z uwzględnieniem aspektów z obszaru praw autorskich i ochrony danych osobowych. Z uwagi na jej zawodowe zamiłowanie do prawa podatkowego, proponowane przez nią rozwiązania zawsze obejmują analizę tej gałęzi prawa.

W kancelarii zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw, w tym w szczególności zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych.

Zainteresowania
Prywatnie miłośniczka gór i wszelkich form aktywnego wypoczynku.