Jakub Arczyński

Jakub Arczyński

adwokat

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzennym, prawem administracyjnym i prawem budowlanym.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Z Kancelarią Krotoski Adwokaci współpracuje nieprzerwanie od marca 2009 roku.

Doświadczenie zawodowe
posiada bogate doświadczenie w przedmiocie stosunków umownych w budownictwie oraz zamówień publicznych;
Skutecznie doradzał beneficjentom w sprawach rozliczania dofinansowań ze środków Unii Europejskiej przyznawanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013;
doradzał prawnie przy realizacji budowy napowietrznej czterotorowej, dwunapięciowej linii elektroenergetycznej Kromolice-Plewiska;
uczestniczył w pracach zespołu transakcyjnego zajmującego się przejęciem kilku znaczących polskich spółek;
reprezentował w procesach sądowych wykonawców budowlanych w sporach z zamawiającym o zapłatę kar umownych dotyczących wykonania robót budowlanych na zamówienie publiczne;
walczył w sporach administracyjnych i sądowych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowań za spowodowane podczas budowy sieci przesyłowych;
brał udział w licznych szkoleniach organizowanych m.in. przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.
Biegle włada językiem angielskim.

Zainteresowania
Pasjonuje się zagadnieniami związanymi z  zabezpieczaniem danych informatycznych oraz nowymi technologiami.