Katarzyna Malec

Katarzyna Malec

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Od lipca 2018 wpisana na listę radców prawnych.

Doświadczenie zawodowe

Pracę magisterską napisała z zakresu prawa zamówień publicznych, dokonując analizy struktury prawno–organizacyjnej Krajowej Izby Odwoławczej, jak również znaczenia jej orzecznictwa w zakresie kryteriów oceny ofert.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia, opiniowania i negocjowania umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. W dotychczasowej praktyce zajmowała się także reprezentowaniem podmiotów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego oraz uzyskania tytułów prawnych do nieruchomości. Uczestnicząc w obsłudze prawnej samorządów terytorialnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zdobyła doświadczenie w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Obecnie zainteresowania koncentruje przede wszystkim na prawnie handlowym, niemniej jednak cały czas otwarta na nowe wyzwania.

W Kancelarii odpowiedzialna za dział korporacyjny. Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem spółek osobowych oraz kapitałowych. Uczestniczy w doradztwie w zakresie szeroko pojętej sukcesji firmy jak także odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu rękojmi.

Z Kancelarią związana od 2016 roku.

Posługuje się językiem angielskim.

Zainteresowania
Miłośniczka wycieczek rowerowych oraz biegania - obecnie czterokrotna uczestniczka półmaratonu. Jako wolontariusz pomaga w corocznej organizacji największego w Polsce spotkania katolickiej młodzieży z Polski i z zagranicy. Lubi dobre kino oraz koncerty muzyki klasycznej.

Ostatnie osiągnięcia/prowadzone sprawy:

·         Marzec 2018: reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym międzynarodowego przemieszczania odpadów. Spór dotyczył przede wszystkim wykładni definicji „odbiorcy odpadów” transgranicznie przemieszczanych w rozumieniu ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów oraz rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w całości podzielił zaprezentowane stanowisko, a tym samym uwzględnił  w całości wniesioną skargę.

·         Październik 2018: reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu wywołanym kasacją Prokuratora Generalnego wniesioną na korzyść skazanego. Sąd Najwyższy w całości podzielił zaprezentowane przez pełnomocnika stanowisko, a tym samym oddalił kasację w całości. Postępowanie dotyczyło kwestii res iudicata w czynie ciągłym. Zapadłe orzeczenie wpisuje się w nurt orzecznictwa Sądu Najwyższego, które odchodzi od „automatycznego” przypisywania powagi  rzeczy osądzonej tj. stwarzania  stanu materialnej prawomocności, w stosunku do okresu objętego skazaniem, także w odniesieniu do jednostkowych zachowań z okresu opisanego w prawomocnym wyroku.