Kinga Malcher

Kinga Malcher

starszy prawnik

Absolwentka prawa oraz administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską na kierunku prawo napisała z zakresu procedury sądowoadministracyjnej pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Romana Hausera.

 W kręgu jej zainteresowań mieści się szeroko pojęte prawo administracyjne, w tym zagadnienia związane z samorządem terytorialnym, a także postępowanie przed sądami administracyjnymi. Interesuje się również prawem rodzinnym oraz prawem konsumenckim.

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie zawodowe zdobywała od IV roku studiów pracując w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Odbyła staż u Miejskiego Rzecznika Konsumentów, a także praktyki w sądzie rejonowym.

Z Kancelarią Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni związana od 2017 r.

Zainteresowania
W wolnych chwilach czyta kryminały spod pióra polskich pisarzy oraz urządza rekreacyjne wycieczki rowerowe.