Łukasz Kułaga

Łukasz Kułaga

starszy prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe
W trakcie studiów odbywał liczne praktyki zdobywając potrzebną wiedzę zwłaszcza w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego oraz obsługi spółek.

Zainteresowany prawem własności intelektualnej, zwłaszcza w zakresie znaków towarowych oraz szeroko rozumianej własności przemysłowej.Biegle posługuje się językiem angielskim.

Zainteresowania
Poza pracą pasjonuje się kinem europejskim oraz podróżami, które umożliwiają mu poznawanie nowych ciekawych ludzi oraz ich kultur.