Marianna Krych

Marianna Krych

radca prawny

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Absolwentka studiów podyplomowych:

Prawo Nowoczesnych Technologii (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tłumaczenia Specjalistyczne Uwierzytelnione i Prawnicze  (Uniwersytet SWPS w Warszawie)
Business Studies in English (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Ukończyła również dwuletnie Studium Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej organizowane przez The British Law Centre.

Członek Komisji Rady OIRP w Poznaniu w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020.

 

Doświadczenie zawodowe


Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych kancelarii w Wielkopolsce doradzając podmiotom funkcjonującym m.in. w branży finansowej, usługowej, handlowej, budowlanej i inżynieryjnej.

Uczestniczyła we wdrażaniu programów business and legal compliance w instytucjach finansowych.

Reprezentowała klientów w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi m.in. w zakresie sporów bankowych i finansowych, sieci handlowych, z zakresu nieuczciwej konkurencji,  prawa pracy, ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej.

 

Zainteresowania
Interesuje się zagadnieniami z dziedziny psychologii osobowości i psychologii społecznej. W wolnych chwilach uprawia różne sporty.