Zespół

Katarzyna Malec

Katarzyna Malec

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe

Pracę magisterską napisała z zakresu prawa zamówień publicznych, dokonując analizy struktury prawno–organizacyjnej Krajowej Izby Odwoławczej, jak również znaczenia jej orzecznictwa w zakresie kryteriów oceny ofert.

W trakcie studiów uczestniczyła w licznych konferencjach z zakresu prawa zamówień publicznych oraz ochrony konkurencji i konsumenta.

Zainteresowania koncentruje przede wszystkim na prawnie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych, prawie zobowiązań oraz prawie administracyjnym.

W trakcie studiów odbywała praktyki w kancelariach radcowskich w Toruniu oraz w Poznaniu, zdobywając potrzebną wiedzę, zwłaszcza w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego oraz obsługi spółek.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, obsłudze podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia, opiniowania i negocjowania umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. W dotychczasowej praktyce zajmowała się także reprezentowaniem podmiotów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego oraz uzyskania tytułów prawnych do nieruchomości. Uczestnicząc w obsłudze prawnej samorządów terytorialnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zdobyła doświadczenie w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Z Kancelarią związana od 2016 roku.

Posługuje się językiem angielskim.

Zainteresowania

Miłośniczka biegania, obecnie czterokrotna uczestniczka półmaratonu. W wolnych chwilach czyta książki. Interesuje się kinem, szczególnie rosyjskim. Lubi dobrą kuchnię.

Publikacje: