Zespół

Łukasz Kułaga

Łukasz Kułaga

Aplikant Adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe

W trakcie studiów odbywał liczne praktyki zdobywając potrzebną wiedzę zwłaszcza w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego oraz obsługi spółek.

Zainteresowany prawem własności intelektualnej, zwłaszcza w zakresie znaków towarowych oraz szeroko rozumianej własności przemysłowej.Biegle posługuje się językiem angielskim.

Zainteresowania

Poza pracą pasjonuje się kinem europejskim oraz podróżami, które umożliwiają mu poznawanie nowych ciekawych ludzi oraz ich kultur.

Publikacje: