Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224

Inwestycje liniowe

Od kilkunastu lat stale wspieramy inwestorów i wykonawców obiektów infrastruktury liniowej w realizacji złożonych inwestycji sieciowych na wszystkich ich etapach.

Uczestniczyliśmy w realizacji ponad dwudziestu projektów związanych z budową i eksploatacją sieci przesyłowych, dystrybucyjnych czy stacji elektroenergetycznych. Wspieramy prawnie inwestycje o znaczeniu ogólnopolskim oraz lokalnym z dziedziny budowy dróg, linii elektroenergetycznych, gazociągów, wodociągów i kanalizacji, światłowodów i budownictwa wodnego.

Inwestycje liniowe Poznań

Wypowiedź eksperta

Jakub Arczyński

Do kogo kierujemy nasze usługi

Inwestorzy infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej i innych
 • pomagamy skutecznie pozyskiwać tereny pod inwestycje liniowe, w tym w ramach służebności przesyłu lub ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości;
 • bronimy inwestorów w sporach administracyjnych i sądowych związanych z pozyskiwaniem terenu oraz decyzjami niezbędnymi do prowadzenia budowy (124 ugn itp.);
 • specjalizujemy się w doradzaniu inwestorom w stosowaniu przepisów specustaw infrastrukturowych i rozwiązywaniu problemów z ich stosowaniem w praktyce;
 • wspieramy przedsiębiorstwa przesyłowe i dystrybucyjne w optymalizacji i skutecznej obsłudze roszczeń właścicieli nieruchomości;
 • zajmujemy się przygotowywaniem umów z wykonawcami, podwykonawcami i dostawcami opiniowaniem umów już zawartych oraz sporządzaniem specjalistycznych ekspertyz prawnych w sprawach bieżących;
 • pomagamy unikać problemów i rozwiązywać niestandardowe sytuacje w procesie inwestycyjnym takich jak przekwalifikowywanie budynków, wylesienia terenów, budowa na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym i innych;
 • prowadzimy szkolenia otwarte i wewnętrzne dedykowane dla przedsiębiorstw klienta z prawnych i praktycznych aspektów realizacji inwestycji liniowych.
Wykonawcy obiektów liniowych i infrastruktury sieciowej
 • wspieramy klientów w negocjacjach z właścicielami nieruchomości i optymalizacji pozyskiwania terenu pod inwestycje;
 • pomagamy w postępowaniach przed organami administracji, zwłaszcza w rozwiązywaniu niestandardowych przypadków w procesie pozyskiwania decyzji administracyjnych;
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy z podwykonawcami, projektantami i dostawcami oraz reprezentujemy w sporach sądowych z tymi podmiotami;
 • doradzamy w sprawach o legalizację samowoli budowlanej oraz odstępstwa od projektu budowlanego, zmianach przebiegu obiektów liniowych w trakcie realizacji;
 • wspieramy klientów w rozwiazywaniu sporów z inwestorami, bronimy przed nałożeniem kar umownych przez inwestorów publicznych;
 • pomagamy w renegocjowaniu zawartych umów i zawieraniu aneksów, w tym zmieniających terminy realizacji przedsięwzięcia;
 • doradzamy w procesach pozyskiwania decyzji środowiskowych, lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę, zajęciach pasa drogowego, wycince drzew, wylesieniach i innych potrzebnych rozstrzygnięć administracyjnych;
 • bronimy korzystnych decyzji przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Właściciele nieruchomości
 • wspieramy w negocjowaniu wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu i dochodzeniu ich zapłaty przed sądami;
 • pomagamy w zaskarżaniu decyzji administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji sieciowych;
 • reprezentujemy klientów w sprawach o przyznanie odszkodowania za zajecie nieruchomości i wybudowanie obiektów sieciowych;
 • wspieramy właścicieli w sporach o wywłaszczenie nieruchomości lub organicznie sposobu korzystania z nieruchomości;
 • bronimy klientów w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu;
 • pomagamy w sprawach o przebudowę urządzeń sieciowych, wykup sieci zrealizowanej przez właścicieli nieruchomości, wykup gruntów zajętych pod inwestycje.

 

Powyższa oferta nie wyczerpuje świadczonych przez nas usług. Zapraszamy do indywidualnego kontaktu z kancelarią.