Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224
Prawo budowlane
Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni jest kompleksowa obsługa kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Prawo budowlane jest jedną z naszych wiodących specjalizacji. Całościowo obsługujemy kontrakty budowlane na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Zajmujemy się doradztwem w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych dla wszystkich szczebli realizacji zadań inwestycyjnych. Skontaktuj się z nami, by poznać pełen zakres naszych kompetencji w zakresie prawa budowlanego.

Prawo budowlane Poznań

Wypowiedź eksperta

Jakub Arczyński

 

Do kogo kierujemy nasze usługi

Wykonawcy i podwykonawcy budowlani
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy z podwykonawcami, dostawcami, osobami technicznymi na budowie, pomagamy wykonawcom realizować roszczenia z tych umów;
 • doradzamy klientom i negocjujemy zmiany warunków umów, w tym podwyższenia wynagrodzenia wykonawców i przedłużenia terminów realizacji kontraktów;
 • bronimy wykonawców w sporach z inwestorami, w tym o kary umowne i wady wykonanych robót;
 • wspieramy wykonawców w skutecznym zabezpieczeniu i dochodzeniu zapłaty za wykonane prace, roboty dodatkowe, zamienne i utracone;
 • reprezentujemy wykonawców budowlanych w procesach sądowych, w sporach z inwestorami dotyczących wykonania robót budowlanych na zamówienie publiczne;
 • pomagamy dochodzić roszczeń od podwykonawców i dostawców za nieprawidłowe wykonanie zawartych umów;
 • bronimy klientów w sporach z umów najmu i dzierżawy sprzętu budowlanego, w tym o uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu;
 • reprezentujemy wykonawców w procesach o szkody na budowie i nieruchomościach sąsiednich;
Deweloperzy i Inwestorzy
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy o roboty budowlane dostosowane do uwarunkowań i specyfiki konkretnego przedsięwzięcia;
 • przygotowujemy i opiniujemy kompleksowe umowy o generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne oraz kontrakty realizowane w systemie engineering, procurement and construction;
 • pomagamy w przygotowaniu i obsłudze budowy obiektów i lokali realizowanych pod specyficzne preferencje nabywców;
 • doradzamy w przygotowaniu, zawieraniu i aneksowaniu umów deweloperskich oraz umów przeniesienia własności lokali;
 • wspieramy inwestorów w sporach z wykonawcami budowlanymi o wady, kary umowne, roszczenia z rękojmi i gwarancji, niedotrzymanie terminów realizacji, wykonawstwo zastępcze;
 • bronimy deweloperów przed roszczeniami nabywców lokali i wspólnot mieszkaniowych;
 • doradzamy w relacjach z bankami i ubezpieczycielami w kwestiach bieżącego finansowania i zabezpieczenia realizacji kontraktów;
 • prowadzimy szkolenia otwarte i wewnętrzne dedykowane dla inwestorów i deweloperów, w tym z zawierania i zabezpieczania kontraktów budowlanych oraz obrony przed roszczeniami nabywców.
Inżynierowie, projektanci i specjaliści na budowie
 • wspieramy głównych projektantów i branżystów w zawieraniu i negocjowaniu umów o wykonanie dokumentacji projektowej;
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy o nadzór autorski, pełnienie nadzoru inwestorskiego, pełnienie funkcji kierowników budowy i kierowników robót, geodetów budowy;
 • pomagamy rozwiązywać bieżące problemy i konflikty na budowie pomiędzy projektantami, wykonawcami, inwestorami i innymi uczestnikami procesu budowlanego;
 • reprezentujemy klientów w sprawach o naruszenia i ochronę praw autorskich do dokumentacji projektowej;
 • bronimy w procesach o wady dokumentacji projektowej i nieprawidłowe wykonywanie nadzoru autorskiego;
 • wspieramy architektów wnętrz przy zawieraniu, negocjowaniu i wykonywaniu umów o aranżację i projektowanie wnętrz;

 

Powyższa oferta nie wyczerpuje świadczonych przez nas usług. Zapraszamy do indywidualnego kontaktu z kancelarią.