Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224

Prawo umów / kontrakty / transakcje

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie przygotowywania oraz opiniowania umów oraz kontraktów w obrocie gospodarczym.

W świetle szybko zmieniających się uregulowań prawnych, profesjonalnie przygotowana umowa stanowi podstawowe zabezpieczenie.

Prawo umów / kontrakty / transakcje Poznań

Wypowiedź eksperta

Łukasz Kułaga

Do kogo kierujemy nasze usługi

Klienci indywidualni:
 • zapewniamy kompleksowe przygotowanie projektów umów;
 • oferujemy kompleksową analizę postanowień gotowych projektów umów i proponowanie zmian;
 • zapewniamy kompleksową analiza ryzyk prawno-podatkowych;
 • oferujemy udział w negocjacjach oraz wsparcie przy zawieraniu umów;
 • zapewniamy doradztwo w zakresie zabezpieczenia wykonania umów oraz roszczeń wynikających z umowy;
 • gwarantujemy opracowanie wzorców umownych/regulaminów/ogólnych warunków umownych;
 • zapewniamy udział w postępowaniach przedsądowych i sądowych dotyczących wykonywania umów i kar umownych.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
 • przygotowujemy i opiniujemy kompleksowe umowy o generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne oraz kontrakty realizowanych w systemie engineering, procurementand construction
 • zapewniamy praktyczne doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów realizacyjnych, w tym zwłaszcza sytuacji faktycznych nietypowych i nieprzewidywalnych przez strony na etapie zawierania umowy;
 • przygotowujemy umowy o roboty budowlane dostosowanej do uwarunkowań konkretnego przedsięwzięcia;
 • zapewniamy doradztwo i reprezentowanie w sporach pomiędzy członkami konsorcjów;
 • gwarantujemy dochodzenie i obronę przed roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, egzekwowanie odpowiedzialności podwykonawców robót;
 • reprezentujemy w sporach o błędy w dokumentacji projektowej oraz zapłatę za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych;
 • opracowujemy i opiniujemy kontrakty z podwykonawcami, dostawcami, kierownikami budowy, geodetami i pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego;
 • prowadzimy negocjacje i reprezentujemy w sporach zamawiających i wykonawców;
 • zapewniamy praktyczne i sprawdzone rozwiązania zabezpieczania płatności za realizowanie prac w ramach umowy o roboty budowlane;
 • reprezentujemy uczestników procesu budowlanego przed organami administracji i sądami administracyjnymi na wszystkich jego etapach w postępowaniach obejmujących szeroko rozumiane prawo budowlane;
 • zapewniamy doradztwo w relacjach z bankami i ubezpieczycielami w kwestiach bieżącego finansowania i zabezpieczenia realizacji kontraktów.

Powyższa oferta nie wyczerpuje świadczonych przez nas usług. Zapraszamy do indywidualnego kontaktu z kancelarią.