Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224

Spółki i relacje wspólników

Wspieramy naszych Klientów w zakresie tworzenia spółek osobowych oraz kapitałowych, a także wszelkiego rodzaju przekształceń.

Powołaliśmy do życia wiele podmiotów gospodarczych różnego typu – jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Doradzamy również w bieżącej obsłudze prawnej poprzez organizację zgromadzeń wspólników, przygotowywanie projektów uchwał i inne dalsze działania związane z funkcjonowaniem struktur korporacyjnych. Posiadamy doświadczenie w rozwiązywaniu sporów pomiędzy wspólnikami.

Do kogo kierujemy nasze usługi

Dla Wspólników
 • doradzamy w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wspieramy przy procesie rejestracji działalności gospodarczej, przygotowujemy stosowne dokumenty niezbędne w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa, sporządzamy umowy spółek;
 • wspieramy organy podmiotów gospodarczych, ich posiedzenia i zgromadzenia, sporządzamy projekty dokumentów, w tym uchwał, zarządzeń oraz umów o współpracy;
 • doradzamy i wspieramy w procesach łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego, w tym w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności;
 • wspieramy klientów przy przeprowadzaniu zmian w spółkach, takich jak podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zmiany treści aktów założycielskich;
 • doradzamy przy transakcjach związanych ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym w zakresie zbycia/nabycia udziałów/akcji, aktywów oraz przy zbyciu przedsiębiorstwa;
 • doradzamy klientom w planowaniu rozwoju działalności, w tym pod kątem przekazania biznesu następcom, w szczególności przygotowujemy kompleksowe plany sukcesji;
 • przeprowadzamy audyty prawne i sporządzamy raporty (due dilligence);
 • przeprowadzamy czynności i postępowania likwidacyjne, naprawcze lub upadłościowe podmiotów gospodarczych;
 • reprezentujemy przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;
 • pomagamy przy rozwiązywaniu konfliktów między wspólnikami, w tym sporządzamy umowy pomiędzy wspólnikami;
 • doradzamy wspólnikom i rekomendujemy zabezpieczenia przed szantażem korporacyjnym;
 • reprezentujemy klientów w sporach o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki;
 • wspieramy i reprezentujemy klientów postępowaniach dotyczących zaskarżenia i obrony uchwał organów spółek, ustalenia składu personalnego organów spółek
  oraz uprawnień korporacyjnych wspólników;
 • reprezentujemy klientów w sporach o roszczenia przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji;
 • reprezentujemy klientów w sporach o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.
Dla podmiotów zarządzających i członków organów spółek
 • doradzamy w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wspieramy przy procesie rejestracji działalności gospodarczej, przygotowujemy stosowne dokumenty niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa, sporządzamy umowy spółek;
 • oferujemy bieżącą, kompleksową obsługę prawną, w tym przede wszystkim sporządzanie i opiniowanie umów, udział w negocjacjach biznesowych, windykację należności;
 • obsługujemy organy podmiotów gospodarczych, ich posiedzenia i zgromadzenia;
 • sporządzamy projekty dokumentów, w tym uchwał, zarządzeń oraz umów o współpracy;
 • przeprowadzamy audyty prawne i sporządzamy raporty (due dilligence);
 • przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa pod kątem odpowiedzialności karnej, związanej z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • sporządzamy projekty dokumentów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym regulaminy organizacyjne oraz regulaminy działania organów;
 • wspieramy klientów przy przeprowadzaniu zmian w spółkach, takich jak podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zmiany podmiotowe w składzie organów spółek, zmiany treści umów spółek;
 • doradzamy i wspieramy w procesach łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego, w tym w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności;
 • przeprowadzamy czynności i postępowania likwidacyjne, naprawcze lub upadłościowe podmiotów gospodarczych;
 • reprezentujemy przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej i innymi instytucjami;
 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
 • reprezentujemy członków organów w sprawach o zapłatę oraz w sprawach za szkodę wyrządzoną spółce;
 • wspieramy i reprezentujemy członków organów w sprawach karnych o karnoskarbowych związanych z obowiązkami wobec spółki.

 

Powyższa oferta nie wyczerpuje świadczonych przez nas usług. Zapraszamy do indywidualnego kontaktu z kancelarią.

Wybrane
sprawy