Kancelaria pozyskała kolejną premię kompensacyjną w kwocie 440 tys. zł

wróć do wszystkich
10
lip

Kancelaria pozyskała kolejną premię kompensacyjną w kwocie 440 tys. zł

 

Kancelaria pozyskała kolejną premię kompensacyjną w kwocie 440 tys. zł

 

W czerwcu br. po kilkutygodniowych staraniach przy współpracy z właścicielem kamienicy udało nam się pozyskać kolejną premię kompensacyjną na kwotę prawie 440.000 złotych.

Czym jest premia kompensacyjna?

Przypomnijmy, że premia kompensacyjna ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez właścicieli  budynków mieszkalnych, w związku z obowiązującymi w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach

 

Dla kogo premia kompensacyjna?

O premię kompensacyjną może ubiegać się osoba fizyczna, która w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, lub po tym dniu została spadkobiercą właściciela tego budynku mieszkalnego, w którym był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy.

 

Jaką kwotę można uzyskać?

Wypłata premii jest przyznawana  w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii. Inwestorzy nie muszą więc partycypować w kosztach  przeprowadzonych remontów.

 

Wysokość wypłaconej premii kompensacyjnej zależy od:

okresu w którym właściciel nieruchomości miał ograniczoną swobodę w kształtowaniu wysokości czynszów w lokalach mieszkalnych w okresie od 12 listopada 1994 do 25 kwietnia 2005,

powierzchni lokali, które były zajęte przez najemców,

wskaźnika kosztu przedsięwzięcia

wskaźnika przeliczeniowego (czyli potocznie określanego jako wartość odtworzeniowa)

 

Inwestorzy, którzy będą zainteresowani uzyskaniem premii mogą skorzystać z kompleksowego wsparcia naszej kancelarii.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu maciej.krotoski@krotoski-adwokaci.pl