Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224
28 / 04 / 2022

Nowe zasady wjazdu do Portugalii – od 22 kwietnia brak obowiązku wypełniania PLF i częściowo noszenia maseczek

Udostępnij:

Informacje dotyczą przyjazdu do Portugalii z Polski lub innych krajów Unii Europejskiej i Strefy Schengen. Informacje na temat przylotu z innych krajów dostępne są na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

 

PORTUGALIA KONTYNENTALNA

Portugalia jest otwarta dla turystów z Unii Europejskiej, nie ma kwarantanny i nie jest wymagane wykazanie ważnego powodu podróży.

Pasażer, który nie posiada Unijnego Certyfikatu Covid szczepienia lub ozdrowieńca, przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej zobowiązany jest do okazania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Dopuszcza się dwa rodzaje testów:

– RT-PCR lub inny test molekularny wykonany techniką NAAT (amplifikacji kwasów nukleinowych) – wynik testu jest ważny 72h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).

 

– Test antygenowy wykonany w laboratorium, ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE dostępnych na https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf – wynik testu antygenowego jest ważny 24 h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).  

 

Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnieni są:

– Dzieci do 12 roku życia

– Osoby posiadające ważny Unijny Certyfikat COVID (zaszczepienie lub ozdrowieńca).

 

Negatywny wynik testu lub Unijny Certyfikat Covid jest sprawdzany na lotnisku przed wylotem do Portugalii kontynentalnej i pasażerowie bez ważnego wyniku mogą zostać nie wpuszczeni na pokład samolotu do Portugalii. Pasażerowie przybywający do Portugalii z negatywnym wynikiem niewłaściwego testu, po przylocie mogą zostać na własny koszt poddani kolejnemu testowi, a na jego wynik będą musieli oczekiwać w wyznaczonym miejscu na lotnisku.

 

Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu lub posiadania Unijnego Certyfikatu COVID dotyczy także pasażerów w tranzycie, nawet jeśli nie będą opuszczać portugalskiego lotniska i strefy tranzytowej.

Wynik testu musi być w jęz angielskim, gdyż może być skontrolowany ponownie po przylocie do Portugalii.

Od 22 kwietnia br nie ma obowiązku wypełnienia karty lokalizacji pasażera  (Passanger Locator Card).  

Zasady podróży mogą zmienić się, dlatego prosimy sprawdzać na bieżąco informacje na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal oraz na stronach linii lotniczych.

 

Więcej informacji https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

 

Przy podróży powrotnej z Portugalii kontynentalnej do Polski lotem bezpośrednim, Portugalia nie wymaga testu ani żadnych dodatkowych procedur. W przypadku powrotu do Polski lotem z przesiadką, proszę sprawdzić procedury wymagane w kraju przesiadki – jeśli kraj przesiadki wymaga np. testu czy innych procedur, wtedy przed wylotem z Portugalii taki test może być przez linie lotnicze wymagany.

 

Od 28 marca 2022 r. przy powrocie do Polski nie ma kwarantanny. Więcej informacji: https://strazgraniczna.pl

 

Przy przyjeździe do Portugalii drogą lądową lub morską, również wymagany jest negatywny wynik testu lub okazanie Unijnego Certyfikatu Covid. Dzieci do 12 rż są zwolnione z obowiązku wykonania testu lub okazania Unijnego Certyfikatu Covid.

 

Ogólne zasady w czasie pobytu w Portugalii kontynentalnej

 

Od 22 kwietnia br nie ma obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych, z wyjątkiem środków transportu zbiorowego jak np. samolot (dot. również dzieci od 10 r.ż.), komunikacja miejska, pociągi, autobusy dalekobieżne czy taksówki. Maseczki należy też nosić w placówkach służby zdrowia.

Od 19 lutego br zniesiono obowiązek okazania Unijnego Certyfikatu COVID lub negatywnego wyniku testu przy meldowaniu się w obiektach noclegowych, przy wejściu do restauracji, barów, klubów, na imprezy zorganizowane.

 

Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal.

 

MADERA

 

Nie ma ograniczeń dotyczących przylotu podróżnych na Maderę, Porto Santo ani poruszania się między wyspami.

Jedyne zalecenie to rejestracja na https://madeirasafe.com/#/Należy ją wykonać przed wylotem na Maderę, w dowolnym momencie, osobno dla każdego pasażera, który ukończył 12 lat. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 12 lat wpisywani są do kwestionariusza rodzica / opiekuna. Jeśli pasażer posiada negatywny wynik testu lub Unijny Certyfikat COVID, należy załączyć je przy rejestracji. Po wypełnieniu kwestionariusza pasażer otrzymuje kod QR.

Jeśli pasażer nie dokona rejestracji przed wylotem, po wylądowaniu na Maderze, może dokonać rejestracji z pomocą obsługi lotniska.

 

Pasażerowie podróżujący na Maderę z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do okazania przed wejściem na pokład samolotu do Portugalii kontynentalnej negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19, wymaganego w Portugalii kontynentalnej lub Unijnego Certyfikatu Covid, nawet jeśli nie opuszczają lotniska ani strefy tranzytowej (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 12 lat).

 

Dodatkowe informacje:

 

Wszystkie osoby powyżej 6 lat są zobowiązane do noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych (zawsze) oraz w przestrzeniach otwartych (jeśli nie ma możliwości utrzymania dystansu).

Przy wejściu do restauracji, barów, klubów, siłowni, na imprezy masowe, osoby powyżej 5 lat podlegają obowiązkowi okazanie Unijnego Certyfikatu Covid lub negatywnego wyniku szybkiego testu antygenowego (w tych sytuacjach wynik testu jest ważny 7 dni).

Przy podróży powrotnej z Madery do Polski lotem bezpośrednim test nie jest wymagany. Od 28 marca 2022 r. przy powrocie do Polski nie ma kwarantanny. Więcej informacji: https://strazgraniczna.pl

Więcej informacji: https://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19

 

AZORY

 

Przed wylotem na Azory należy okazać pracownikom lotniska jeden z następujących dokumentów:

Unijny Certyfikat Covid poświadczający pełne szczepienie lub status ozdrowieńca

lub negatywny wynik testu RT-PCR ważny 72h

lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego ważny 48h

lub inny dokument potwierdzający status ozdrowieńca, ważny 180 dni.

Dzieci do 12 r.ż. mogą podróżować na Azory bez ww. dokumentów.

 

Jeżeli pasażer posiada negatywny wynik testu wykonanego przed podróżą na Azory, powinien dokonać rejestracji na https://mysafeazores.com/, w celu przyspieszenia kontroli po wylądowaniu na Azorach.  

 

Dodatkowe informacje:

Pasażerowie posiadający Unijny Certyfikat Covid nie muszą dokonywać rejestracji na https://mysafeazores.com/.

Przy podróży powrotnej z Azorów do Portugalii kontynentalnej (Porto, Lizbona czy Faro) nie jest wymagany test.

Od 28 marca 2022 r. przy powrocie do Polski nie ma kwarantanny. Więcej informacji: https://strazgraniczna.pl

Więcej informacji https://www.visitazores.com/en/travel-to-the-azores

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami