Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224
12 / 03 / 2018

Uwaga przedsiębiorcy! Idą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe uprawnienia KRS wobec firm i nowe obowiązki firm wobec KRS

Udostępnij:

 


Już 15 marca 2018 r. wchodzi w życie zmiana przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksie cywilnym. Nowelizacja ma spowodować wzmocnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do nowych zasad, bo to na nich będzie spoczywać większość obowiązków.  


 


Nowy obowiązek podania adresów do doręczeń przez członków zarządu i prokurentów


Sądy rejestrowe borykają się obecnie z problemem skutecznego doręczenia wezwań lub orzeczeń kierowanych do członków organu bądź osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu. Nowelizacja ma to zmienić. Wprowadza się przepis, według którego osoby reprezentujące spółkę, w tym prokurenci będą zobowiązani podać ich adresy do doręczeń. Co więcej, w przypadku zmiany adresu konieczna będzie jego aktualizacja. Zasada ta dotyczy także  podmiotów już wpisanych do KRS. Przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, a najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od dnia 15 marca 2018 roku wskazane osoby będą musiały dopełnić tego obowiązku i podać adresy do doręczeń. Przekazywane sądowi rejestrowemu adresy nie będą wpisywane do KRS, a jedynie dołączane do akt rejestrowych. Wobec dokonanych zmian, pisma procesowe lub orzeczenia dla osób reprezentujących spółkę, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu, doręczane będą na taki adres ze skutkiem doręczenia.


Wymóg uzupełniania braków w zarządzie


Nierzadko można napotkać na sytuację, w której obrocie funkcjonują podmioty pozbawione organu uprawnionego do reprezentacji, lub na skutek nagłych zdarzeń nagle w spółce nie ma zarządu lub występują w jego składzie braki. To sytuacja bardzo niekorzystna dla kontrahenta takiego podmiotu. Do 15 marca sąd rejestrowy nie dysponował żadnym narzędziem pozwalającym wyegzekwować powołanie zarządu. Nowelizacja to zmienia i rozszerza zakres zastosowania tzw. postępowania przymuszającego. Sąd rejestrowy posiadać będzie uprawnienie do wezwania osób obowiązanych do wykazania, że organ reprezentacji został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte, a tym samym, że spółka posiada organ uprawniony do reprezentacji. W razie niewykonania obowiązku w wyznaczonym terminie sąd nałoży na obowiązanych grzywnę, którą będzie mógł ponawiać. W razie wykonania czynności przez dłużnika grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.


 Kurator dla Spółki


Sytuacja, w której okazuje się, że u naszego kontrahenta nie ma zarządu nie powinna mieć miejsca. Jeśli jednak tak się stanie warto pomyśleć o ustanowieniu kuratora. Dotychczas powołanie kuratora przez sąd pozwalało jedynie na podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego powołania organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o podjęcie starań o jej likwidację. Nowelizacja rozszerza zakres kompetencji kuratora. Kuratorowi zostały przyznane dodatkowe kompetencje w zakresie reprezentacji podmiotu i prowadzenia jego spraw w granicach określonych w zaświadczeniu sądu. Pozwoli to na zabezpieczenie interesów podmiotu, jak i ochronę innych uczestników obrotu do czasu powołania zarządu lub rozwiązania spółki.Kurator będzie ustanawiany na okres do 1 roku. W tym czasie ustanowiona prokura wygasa. Jeśli nie dojdzie wówczas do powołania lub uzupełnienia składu organu kurator występuje z wnioskiem o rozwiązanie spółki.Kurator będzie również mógł zostać ustanowiony w toku postępowania sądowego na wniosek strony przeciwnej lub z urzędu przez sąd orzekający. Co ważne, powołany kurator jest umocowany do dokonywania wszystkich czynności łączących się ze sprawą.


Elektronizacja postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym


Nowelizacja zakłada również elektronizację postępowania rejestrowego od 1 marca 2020 r. Już za dwa lata wszystkie wnioski będą składane w formie elektronicznej. Do takiego wniosku będziemy załączać np. akt notarialny w formie elektronicznej. Przypominamy również, o czym z pewnością Państwo już wiedzą, że niezależnie od zmian, które wchodzą w życie w 2020 r., już z dniem 1 października 2018 r. powstanie obowiązek składania sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej.


  Wprowadzone zmiany zdecydowanie powinny polepszyć sytuację podmiotów borykających się z problemem braku organów u kontrahenta. Postępowanie przymuszające ma zmobilizować podmioty do wypełniania obowiązków związanych z wyborem składów organów. Składanie do KRS informacji o adresie nałoży wprawdzie na podmioty i członków organów dodatkowy obowiązek, jednak zniweluje to problem czasochłonnego poszukiwania przez sąd tych adresów i bezskutecznych prób doręczeń pism.

 

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami