Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224
18 / 05 / 2022

Ważne zmiany wprowadzone na mocy dyrektywy Omnibus – zmiana Ustawy o prawach konsumenta

Udostępnij:

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, której celem jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019r. od dnia 28 maja 2022r., przedsiębiorców, a przede wszystkim rynek branży e-commerce czekają istotne zmiany. Nowelizacja przepisów ma na celu głównie zabezpieczyć konsumentów przed niekorzystnymi praktykami na rynku takimi jak przykładowo: brak zapewnienia odpowiedniej informacji kupującym, jak również sztucznego zawyżania cen przed obniżką mającego na celu zniekształcenie właściwej informacji o promocji.

 

Główne założenia nowelizacji przepisów są następujące:

  • zakończenie procederu sztucznego zawyżania cen obowiązujących przed obniżką ( i tym samym tworzenia pozorów korzystniejszej promocji),
  • zwiększenie przejrzystości działania sklepów internetowych i ich większą transparentność
  • doprecyzowanie zasad korzystania z platform internetowych,
  • dostosowanie obowiązującego ustawodawstwa do rozwoju technologicznego i oferowanych na rynku usług

 

 Przedsiębiorcy będą mieli dodatkowe obowiązki informacyjne

 

Przedsiębiorcy sprzedający produkty będą mieli obowiązek  prezentowania obok informacji o obniżonej cenie produktu, również informację o najniższej cenie towaru lub usługi, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Odnosi się to również do reklamy towaru czy usługi.

W przypadku natomiast produktów będących w sprzedaży krócej niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie należało będzie uwidocznić również informację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia obniżki.

Dodatkowy obowiązek informacyjny, jaki ma zostać nałożony na przedsiębiorców to  informowanie konsumenta o indywidualnym dostosowaniu ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jeżeli przedsiębiorca takie stosuje.

 

 Transparentność wykonywanych usług

 

Platformy są zobowiązane prezentować jasne zasady dotyczące plasowania produktów lub usług poprzez ujawnienie głównych parametrów decydujących o widoczności produktów przedstawianych konsumentowi w wyniku wyszukiwania. Obowiązek ten ma umożliwić konsumentom łatwe zrozumienie mechanizmów pozycjonowania wyników wyszukiwania. Kluczowe będzie przedstawienie głównych parametrów, wpływających na ulokowanie danej oferty w wynikach wyszukiwania, takich jak stosowane przez platformę wskaźniki oceny jakości towarów lub usług, użyte słowa, ogólny ranking sprzedawcy, cechy wizualne oferty czy jakość obsługi klienta. Istotne będzie również określenie wpływu ewentualnych działań ze strony sprzedawców na wyniki plasowania, w szczególności zaś zapłaty wynagrodzenia.

 

Weryfikacja opinii zamieszczonych przy produktach

 

Na skutek nowelizacji sprzedawca będzie miał obowiązek wskazać, jakie działania zostały przez niego podjęte w celu weryfikacji opinii, która się pojawiła, a za zaniechanie w tym zakresie będą groziły sankcje. Pojawią się także kary za publikowanie lub zlecanie fałszywych czy zmodyfikowanych opinii. Usuwanie, ukrywanie czy zniechęcanie do publikowania negatywnych opinii również będzie uznawane za naruszenie prawa.

 

Informacja na temat sprzedawcy

 

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość dostawca internetowej platformy handlowej ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o tym czy sprzedający jest przedsiębiorcą, oraz o niestosowaniu przepisów dotyczących konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej,  jeżeli stroną oferującą usługi nie jest przedsiębiorca.

 

Dotkliwe kary

 

Inspekcja Handlowa może nałożyć następujące kary:

a) kara finansowa w wysokości do 20 000 zł brak realizacji obowiązku informowania o obniżonej cenie;

b) dodatkowa kara finansowa w wysokości do 40 000 zł ww. trzykrotne powtórzenie naruszenia w ciągu 12 miesięcy;

 

Za prowadzenie procesu kontroli oraz nakładania w/w kar odpowiedzialna będzie Inspekcja Handlowa. Co więcej, jeżeli przedsiębiorcy będą stosować fikcyjne obniżki, Prezes UOKiK może uznać taką praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, a wtedy wysokość maksymalnej kary może oscylować w wysokości nawet do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na naruszeniu obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, może zostać uznane również działanie polegające na braku realizacji obowiązku informowania o indywidualnym dostosowaniu ceny. Powyższe w sposób oczywisty może skutkować nałożeniem sankcji przez Prezesa UOKIK.

 

Uwaga: w przypadku prowadzenia aktywnej sprzedaży internetowej, konieczna pozostaje zatem weryfikacja publikowanych w internecie treści oraz sposobu działania stron/platform, tak aby pozostawały one w zgodzie z założeniami znowelizowanej ustawy i nie naraziły Państwa na sankcje finansowe.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami