Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224
04 / 02 / 2020

Przedsiębiorco, pamiętaj o rejestrze BDO - niewykluczone, że ciąży na Tobie obowiązek, który mogłeś przeoczyć.

Udostępnij:

W styczniowym Biuletynie Wielkopolskiego Klubu Kapitału ukazał się artykuł. adw. Macieja Krotoskiego i apl. radc. Bartosza Chęcińskiego o działającym od stycznia 2020 r. rejestrze Bazy Danych Odpadowych (BDO). Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:


 


Od stycznia 2020 r. w pełnym wymiarze działa rejestr Bazy Danych Odpadowych (w skrócie: BDO) uregulowany m.in. ustawą o odpadach. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i wprowadzasz na rynek produkty  w opakowaniach, gospodarujesz odpadami albo prowadzisz działalność handlu detalicznego lub hurtowego oferując swoim klientom reklamówki, to prawdopodobnie ciążą na Tobie nowe obowiązki , w tym dotyczące dodatkowego wpisu w paragonach  i fakturach VAT.


Prowadzenie  biznesu wiąże się najczęściej z wytwarzaniem różnego rodzaju odpadów, rozumianych nie tylko jako śmieci. Konieczność ponoszenia kosztów oraz  problemy związane z ich zagospodarowaniem  powodowały, że problem był często „zamiatany pod dywan”. Zdarza się też, że o pewnych obowiązkach przedsiębiorcy po prostu nie wiedzieli.


Polityka pro-środowiskowa i konieczność posiadania większej kontroli nad obrotem odpadami  spowodowały, że rozbudowany został system rejestru BDO, w efekcie czego  nałożony został na przedsiębiorców obowiązek ewidencyjny za pośrednictwem tego rejestru.


Rejestr rodzi szereg pytań i kontrowersji związanych z koniecznością realizacji kolejnych obowiązków związanych z prowadzeniem biznesu. Niektóre z nich postaram się wyjaśnić.


Czym jest rejestr BDO i kto podlega obowiązkom rejestrowym?


Rejestr BDO jest systemem informatycznym stanowiącym bazę danych o produktach  i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Obowiązkom rejestrowym podlegają podmioty gospodarcze, które:  • wytwarzają odpady i dokonują ich ewidencji,
    wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach/opony/oleje smarowe/pojazdy/sprzęt elektryczny i elektroniczny/baterie/akumulatory,
    produkują opakowania, importują je lub kupują w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych UE.


Jak widać, zakres ten jest szeroki. W razie wątpliwości co do tego, czy firma podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru rekomenduję skorzystanie z ankiety „Sprawdź czy musisz się zarejestrować w BDO”, która znajduje się na stronie internetowej bdo.mos.gov.pl


Rejestr składa się z trzech modułów, z których pierwszy - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami został uruchomiony  w styczniu 2018 r. Pozostałe moduły umożliwiające ewidencję i sprawozdawczość obrotu odpadami uruchomione zostały wraz z początkiem tego roku.


Skutkiem uruchomienia modułów ewidencyjnego oraz sprawozdawczego jest funkcjonowanie BDO w pełnym wymiarze, a więc realizującym cele kompleksowego gromadzenia  i przepływu informacji dotyczących gospodarki odpadami. Uruchomienie BDO ma zapewniać w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Tym samym ustawodawca odszedł od formy papierowego ewidencjonowania obrotu odpadami.


Kiedy nie podlega się tym obowiązkom?


Pomimo wytwarzania odpadów nie zawsze  będziemy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym do rejestracji w BDO. Ustawa przewiduje w określonych przypadkach wyjątki od tych obowiązków. Przede wszystkim, ze zwolnieniem mamy do czynienia w przypadku wytwarzania odpadów o składzie i charakterze odpadów komunalnych, pod warunkiem objęcia systemem odbioru odpadów komunalnych. 


Ponadto obowiązkowi rejestracyjnemu nie będziemy podlegać w przypadku wytwarzania niektórych rodzajów odpadów jeżeli nie przekroczą one określonej ilości. Dla przykładu: odpadowy toner do drukarki nie będzie pociągać za sobą konieczności poddania się obowiązkom wynikającym z ustawy jeśli nie przekroczy się określonego parametru ilościowego. Szczegółowy zakres zwolnienia przedmiotowego określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, w którym wskazano rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.


Z konieczności realizacji obowiązku ewidencyjnego w określonych przypadkach można również zwolnić się w sytuacji podpisania z podmiotem zewnętrznym umowy na świadczenie  usług w zakresie utylizacji odpadów.


Jak wygląda procedura rejestracyjna?


Rejestr jest prowadzony przez marszałków województw właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i dotyczy szerokiego zakresu rodzajów prowadzonych działalności, w tym podmiotów, które m.in. wytwarzają lub transportują odpady, prowadzą ewidencję tych odpadów, wprowadzają na terytorium kraju produkty
w opakowaniach itd.


Powyższe oznacza, że obowiązek rejestru BDO może obejmować przedsiębiorców prowadzących nawet niewielką jednoosobową działalność gospodarczą jak np. mały warsztat samochodowy, zakład fryzjerski, salon kosmetyczny. Wskazać bowiem należy, że kluczowa nie jest skala prowadzonej działalności, a rodzaj i ilość produkowanych  odpadów.


Sam wpis do rejestru podmiotów podlegających dyspozycji ustawy o odpadach odbywa się z urzędu przez marszałka województwa lub na wniosek samego przedsiębiorcy przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej: www.bdo.mos.gov.pl wraz z uiszczeniem stosownej opłaty.


Po dokonaniu wpisu marszałek województwa nadaje zarejestrowanemu podmiotowi numer rejestrowy BDO, który od tej pory musi być umieszczany na dokumentach sporządzonych
w związku z prowadzaną działalnością , np. na fakturach VAT oraz paragonach fiskalnych.


Co  grozi za brak wpisu do rejestru?


Za gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami podanymi do rejestru oraz za brak wniosku o wpis, zmianę i wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku z nieprawdziwymi informacjami zagrożone jest karą aresztu lub grzywny.


Dodatkowo prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru lub za niezamieszczenie numeru rejestrowego w dokumentach sporządzonych w związku
z prowadzoną działalnością zagrożone jest kara pieniężna w wysokości nawet do 1 000 000 zł.


Dlatego warto sprawdzić, czy firma musi dokonać takiego wpisu. W razie pytań zapraszam do kontaktu!

 

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami