Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224
10 / 01 / 2018

Ważne dla przedsiębiorców zmiany w prawie w 2018 roku

Udostępnij:

 


Jak co roku czekają nas zmiany w przepisach prawa regulujących działanie firmy. Tym razem jednak są one wyjątkowo istotne. Niektóre z nich nadchodzą dużymi krokami, ale inne pozostają w dalszym ciągu na etapie burzliwie dyskutowanych projektów. Wiemy, które z nich mają już pewną datę wejścia w życie i które z całą pewnością należy uwzględnić już teraz. Co zatem nowego czeka przedsiębiorców w 2018 roku?


Obniżenie wieku młodocianego pracownika


Obniżenie wieku młodocianego pracownika Z dniem 1 września 2018 roku na rynku pracy znajdą się pierwsi absolwenci gimnazjum, którzy rozpoczęli spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2009/2010 jako sześciolatki. Obniżenie jakiś czas temu wieku szkolnego przekłada się obecnie na zmianę w prawie polegającą na tym, że od 1 września 2018 roku pracownikiem młodocianym będzie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie jak poprzednio 16 lat. Możemy zatem zatrudnić 15 – latka, jednak trzeba pamiętać o tym, że wobec pracowników młodocianych obowiązują dodatkowe wymogi dotyczące czasu pracy, urlopu czy przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy.


Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA


Papierowe zwolnienia lekarskie ZUS – ZLA powoli wyłączane są z obiegu. Pracownik już teraz ma możliwość prosić lekarza o wygenerowanie e-zwolnienia (e-ZLA). Niestety większość przedsiębiorców nie posiada konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) przystosowanej do odbioru e-zwolnień. Od lipca 2018 roku posiadanie takiego konta będzie dla wielu przedsiębiorców obowiązkowe, a obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego będzie właśnie e-zwolnienie. Obowiązek założenia konta na PUE będzie ciążył na wszystkich firmach zatrudniających więcej niż 5 osób. Pozostałe placówki mogą działać na dotychczasowych zasadach. Pracownik będzie wówczas odbierał od lekarza wydruk e-zwolnienia, a następnie zanosił do pracodawcy, on natomiast nie będzie musiał przekazać papierowej wersji do ZUS-u. Płatnicy rozliczający składki za 5 lub mniejszą liczbę osób mogą jednak założyć profil informacyjny na zasadzie dobrowolności, dzięki czemu nie ominą ich korzyści wynikające z bieżącego wglądu w status chorobowy pracownika.


RODO – zmiana w ochronie danych osobowych


Spore zmiany dosięgną także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych dotyczących pracowników, klientów i kontrahentów. Od 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy dyrektywy RODO, która wprowadza rewolucyjne zmiany w bezpieczeństwie danych identyfikujących osoby fizyczne. RODO nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki i wprowadza rozbudowane mechanizmy kontroli ich realizacji. Uchybienie tym obowiązkom zagrożone jest gigantycznymi karami finansowymi, które mogą sięgnąć nawet do 20 mln euro lub 4% światowego obrotu przedsiębiorstwa z roku poprzedzającego stwierdzenie naruszenia, przy czym decydująca jest wartość wyższa. Wdrożenie RODO jest procesem wielopoziomowym, wymagającym zaangażowania wielu działów firmy. W szczególności mowa tu o dostosowaniu do nowych wymogów formularza zgody na przetwarzanie danych i o uzupełnieniu formularza informacyjnego o szereg nowych danych. RODO skutkuje również tym, że przedsiębiorcy wprowadzają politykę bezpieczeństwa określającą między innymi obowiązujące w firmie środki zapewniające bezpieczeństwo danych.


Podzielona płatność tzw. split payment


Pomimo licznych próśb ze strony sektora przedsiębiorstw Senat przegłosował termin wejścia w życie ustawy o podzielonej płatności na dzień 1 lipca 2018 roku. Od tego dnia będzie można dokonywać płatności za otrzymaną fakturę na dwa osobne konta bankowe. Na jedno płatnik wpłaci kwotę netto, a na drugie konto uiści wysokość VAT-u. Banki przygotują dodatkowe konta bankowe dla przedsiębiorców, które będą bezpłatne. Split payment ma posłużyć do wyeliminowania szarej strefy podatkowej i tzw. znikających podatników oraz zapewnić konkretne wpływy środków do budżetu państwa. Dla firm, z oczywistych przyczyn może być to niekorzystne rozwiązanie. Duża część biznesu wykorzystuje wpływy z podatku VAT na rozliczenie się z dostawcą. W przypadku split payment do środków tych przedsiębiorcy będą mięli ograniczony dostęp. Pocieszająca jest wiadomość, że będzie istniała dobrowolność w wyborze sposobu zapłaty za towar lub usługę, przez nabywcę. Będzie mógł dokonać jej w obowiązujący dotąd sposób lub za podzielonej płatności. Interesującym zagadnieniem są zachęty proponowane dla nabywców, którzy zdecydują się na taki rodzaj płatności, np. skrócony czas oczekiwania na zwrot nadwyżki podatku. Podobne systemy płatności funkcjonują w innych państwach, ale wielu przedsiębiorców wyraża obawy o to, jak będzie on działał w Polsce.


Centralny Rejestr Faktur


dniem 25 lutego uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Faktur, do którego 1,7 mln przedsiębiorców prześle dane dotyczące faktur, które wystawili jak i otrzymali. Dane te pochodzić będą z Jednolitych Plików Kontrolnych przekazywanych przez przedsiębiorców. CRF rozwijać będzie się z miesiąca na miesiąc, a przedsiębiorcy będą zobowiązani do uzupełniania go w szczegółowe dane. Docelowo CRF ma informować podatników o rozbieżnościach w fakturach, a następnie zlikwidować deklaracje VAT, ponieważ CFR będzie wystarczającym źródłem informacji o rozliczeniach przedsiębiorców. Dla przykładu: możliwe będzie wykrycie sytuacji, gdy dane w złożonym przez przedsiębiorcę pliku JPK VAT dotyczące faktury zakupowej nie będą zgodne z danymi zadeklarowanymi przez przedsiębiorcę, który wystawił taką fakturę.


Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców


Od 1 stycznia 2018 roku wprowadzone zostało zezwolenie na pracę sezonową, które uprawnia cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do pracy w określonych zawodach przez maksymalnie 9 miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego. Wydawać je będzie starosta. Modyfikacji ulegnie też zatrudnianie cudzoziemców w ramach procedury uproszczonej na podstawie zarejestrowanego przez starostę oświadczenia. Zarejestrowanie oświadczenia będzie płatne, a starosta zyska uprawnienie do odmowy zarejestrowania oświadczenia w pewnych przypadkach. Nadal procedura ta dotyczyć będzie tylko obywateli Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Armenii, Białorusi i Gruzji i będzie uprawniać do pracy w okresie 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy w zawodach, dla których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową. Na pracodawcę został nałożony obowiązek informowania urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca, co ma zapobiec nieprawidłowościom, jakie w tym zakresie pojawiały się masowo.


Zmiana ustawy ordynacja podatkowa


Już od 25 grudnia 2017 roku ułatwiony został proces weryfikacji przedsiębiorców. Organy podatkowe będą miały możliwość wydawania zaświadczeń o sposobie rozliczania się kontrahenta danego przedsiębiorcy. Podatnik będzie mógł w ten sposób zweryfikować swojego kontrahenta i jego dane, w tym dotyczące numeru rachunku bankowego. Podatnik będzie mógł również sprawdzić, czy kontrahent ujął daną fakturę w deklaracji VAT, a także czy posiada zaległości w opłacaniu podatków. Obszar zawierający te informacje zostanie wyłączony z tajemnicy skarbowej dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Dodatkowo wprowadzenie tej regulacji ułatwić ma proces i skrócić czas weryfikacji deklaracji podatkowych w przypadku zwrotów podatku. W kolejce do uchwalenia czeka jeszcze wiele propozycji zmian w ustawach, jednakże na ich ostateczną treść i termin obowiązywania musimy jeszcze poczekać. Jak na razie zapoznajmy się powyższymi zmianami i w ramach prowadzonej działalności przygotujmy się do ich wejścia w życie.


Adwokat Maciej Krotoski
z Kancelarii M.KROTOSKI ADWOKACI I RADCY PRAWNI Spółka komandytowa,
Członek WKK


 

 

Załączniki

Załącznik 1
Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami