Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224

Notice: Undefined index: zakres in /templates/krotoskiadwokaci/html/com_content/article/casestudy.php on line 32
WYBRANE SPRAWY
Pacta sunt servanda. Wygrana sprawa o zapłatę przed Sądem Okręgowym.
Pacta sunt servanda. Wygrana sprawa o zapłatę przed Sądem Okręgowym.

Kancelaria wygrała sprawę sądową o zapłatę kilkuset tysięcy złotych przeciwko znanemu wielkopolskiemu przedsiębiorstwu z branży produkcyjnej z tytułu wykonanej, a niezapłaconej niestandardowej usługi.

 

Na czym polegała usługa

Przeciwniczka zleciła klientowi kancelarii przygotowanie i wdrożenie optymalizacji kosztów dostawy mediów do zakładów produkcyjnych pozwanej spółki. Ustalone między stronami wynagrodzenie zostało uzależnione wyłącznie od uzyskanego efektu, tj. wygenerowanych  oszczędności w dostawie energii.

Klient wykonał swoją pracę w całości, dzięki której pozwana spółka znacząco zredukowała koszty zakupu mediów (kilka milionów złotych). Pomiędzy stronami powstał jednak spór na etapie rozliczenia umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia. Pozwana ewidentnie nie chciała dokonać zapłaty, kwestionując niemalże wszystko co wykonał dla niej klient, tj. skuteczność zawartej umowy, jej wykonanie przez powoda oraz skalę faktycznych wypracowanych oszczędności.

Polubowne próby załatwienia sporu nie przyniosły efektu

Spór znalazł swój finał na drodze sądowej i jego prowadzenie zostało powierzone kancelarii. Nasi prawnicy nie ograniczali się do typowej argumentacji prawnej, lecz przedstawili sądowi szczegółowo metodykę rozliczania kosztów dostawy energii (opartą na kilku niezależnie naliczanych opłatach stałych i zmiennych). Stanowisko powoda zostało też poparte wnikliwym, lecz przejrzystym przedstawieniem obliczeń matematycznych, obrazujących korzystne efekty pracy klienta dla pozwanej.

Sąd wydał wyrok

W toku procesu toczącego się przed sądem okręgowym w Poznaniu, strony przedstawiały odmienne metody obliczenia oszczędności. Sąd przyznał jednak rację klientowi kancelarii. U podstaw korzystnego dla klienta wyroku legło słuszne przekonanie, że oszczędnością nie jest zwykła matematyczna różnica w kwotach kosztów, jakie ponosiła pozwana przed i po wprowadzeniu optymalizacji (przy wyższych cenach energii i wyższej konsumpcji różnica w oszczędnościach była zdecydowanie niższa). Prawidłowym wyliczeniem było porównanie rzeczywiście poniesionych kosztów z symulacją kosztów, jakie przeciwnik poniósłby, gdyby klient nie dokonał optymalizacji w ustalonym zakresie czasowym.

 

Sukces udało się osiągnąć dzięki połączeniu wiedzy, doświadczenia  i specyfiki znajomości branży energetycznej oraz umiejętności matematycznych przedstawionych w zrozumiałej dla Sądu formie.


Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami