Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224

Notice: Undefined index: zakres in /templates/krotoskiadwokaci/html/com_content/article/casestudy.php on line 32
WYBRANE SPRAWY
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o. o.
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o. o.

Spółka komandytowa stanowi drugą (po spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) najchętniej zakładaną spółkę handlową w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak w miarę rozwoju biznesu komplementariusz powinien coraz bardziej liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności z majątku osobistego. W celu jego zminimalizowania jednym z rozwiązań jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Jakie są zalety przekształcenia w spółkę z o. o.?

 

Niewątpliwą zaletą spółki z o. o. jest ograniczona odpowiedzialność jej wspólników – nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki. Jest to znacząca różnica w porównaniu do spółki komandytowej, gdzie wyłącznie komandytariusze mają ograniczoną odpowiedzialność, zaś komplementariusz odpowiada za zobowiązania bez ograniczeń. W miarę rozwoju działalności prowadzonej przez spółkę komandytową przekształcenie w spółkę z o. o. stanowi dobry krok w kierunku zabezpieczenia majątku osobistego komplementariusza

Zaletą jest także stosunkowo niski minimalny kapitał zakładowy potrzebny do rozpoczęcia działalności w formie spółki z o. o., wynoszący 5.000 zł – jest to próg, który umożliwia prowadzenie biznesu niemal każdego rodzaju i przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym.

Ponadto od 2021 r. spółka komandytowa została objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). W związku z tym jest ona aktualnie opodatkowana podwójnie, podobnie jak spółka z o. o. Wobec identycznego opodatkowania spółka z o. o. wydaje się zdecydowanie lepszą formą prowadzenia działalności, zaś spółka komandytowa nie cechuje się już korzyścią podatkową, dla której była tak chętnie zakładana.

 

Jak wygląda procedura przekształcenia w spółkę z o. o.?

 

W pierwszej kolejności należy sporządzić plan przekształcenia. Plan przygotowują wszyscy komplementariusze w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Minimum, jakie powinien zawierać plan przekształcenia to ustalenie wartości bilansowej majątku spółki komandytowej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom spółki komandytowej planu przekształcenia. Załączniki do planu przekształcenia stanowią: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki komandytowej, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia.

Kolejnym z kroków jest dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Pierwsze zawiadomienie powinno mieć miejsce nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały, za którą to muszą opowiedzieć się wszyscy komplementariusze, a oprócz nich komandytariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych. Obligatoryjne elementy, które powinna zawierać uchwała, określone są w art. 563 § 1 k.s.h. Uchwała o przekształceniu powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

W końcowej fazie wszyscy członkowie zarządu wnoszą wniosek o wpis przekształcenia do rejestru. Sąd wpisuje do rejestru spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i wykreśla spółkę komandytową.

 

O czym należy pamiętać przy przekształceniu?

 

Wspólnicy powinni pamiętać, że w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nadal będą odpowiadać na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Ponadto należy wskazać, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i nie ma od tej reguły wyjątków – jest to różnicą w stosunku do spółki komandytowej, która również powinna prowadzić pełną księgowość, jednak pod pewnymi warunkami może prowadzić uproszczoną pełną księgowość, przewidzianą dla mikro i małych przedsiębiorstw.

 

Jaki jest czas potrzebny na dokonanie przekształcenia?

 

W przypadku przekształcenia czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich koniecznych czynności może być zróżnicowany. Należy pamiętać o czasie potrzebnym na sporządzenie planu przekształcenia i załączników. Z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem należy po raz pierwszy zawiadomić wspólników o planowanym podjęciu uchwały w sprawie przekształcenia. Do czasu trwania całego procesu należy doliczyć także oczekiwanie na rejestrację spółki przekształconej – od momentu złożenia wniosku do wpisu przekształcenia przez Sąd mija średnio ok. 1,5 miesiąca.

Średni czas trwania procedury przekształcenia wynosi ok. 3,5-4 miesiące. Okres ten może zmieniać się w zależności od skomplikowania spraw związanych z przekształceniem.

 

Koszty przekształcenia w sp. z o. o. – ile wynoszą?

W kosztach przekształcenia znajdować się będą: opłaty sądowe i skarbowe, opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty notarialne i koszty obsługi prawnej.

Od wniosku o wpis przekształcenia do rejestru należy uiścić 600 zł – 500 zł opłaty sądowej oraz 100 zł opłaty za ogłoszenie w MSiG.

Koszty notarialne związane są ze sporządzeniem uchwały o przekształceniu w protokole sporządzonym przez notariusza – kwota ta zależy od wartości wkładów wnoszonych do spółki przekształcanej.

Należy także mieć na uwadze, że przekształcenie jest procedurą skomplikowaną, dlatego też wskazane jest korzystanie z usług profesjonalnego prawnika. Dzięki temu cała procedura zostanie przeprowadzona poprawnie, a w przyszłości nie będą występować ewentualne negatywne konsekwencje, które to mogą się pojawić na skutek błędów popełnionych podczas przekształcenia. Z uwagi na reprezentowanie przez pełnomocnika może być konieczne także uiszczenie opłat skarbowych w wysokości 17 zł (np. przy składaniu wniosku o wpis przekształcenia).


Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami