Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224
09 / 01 / 2017

Już obowiązują pierwsze zmiany prawne wynikające z Planu Morawieckiego

Udostępnij:

 


W 2017 roku na przedsiębiorców czekają pokaźne zmiany w prawie. W pierwszych dniach grudnia uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Jest to pierwszy etap realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – czyli reform sygnowanych hasłem „100 zmian dla firm”, których wprowadzenie, podczas cyklu spotkań z przedstawicielami biznesu zapowiedział Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki.


Czego możemy się spodziewać? Niewątpliwie przedsiębiorcy doświadczą wielu zmian w różnorakich dziedzinach prawa. Ważne, aby się do nich przygotować ponieważ umożliwi to uniknięcie błędów i sprawniejsze poruszanie się w gąszczu regulacji. Często już sama świadomość wprowadzonych nowości może stanowić inspirację do świadomego i kreatywnego rozwijania prowadzonego biznesu. Zapraszam do zapoznania się z najważniejszymi zmianami:


 Przelewem między przedsiębiorcami, już od 15.000 PLN


Przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze, że od stycznia 2017 roku  obowiązek transakcji za pośrednictwem przelewu bankowego dotyczyć będzie płatności powyżej  15 tys. złotych, a nie jak dotychczas równowartości 15 tys. euro.


 Kontrola firm według formuły „krok po kroku”


Z założenia kontrole mają przebiegać zgodnie ze znanym wcześniej i dostępnym przedsiębiorcy planem  mają być przeprowadzane wyłącznie po uprzednim dokonaniu analizy  i stwierdzeniu prawdopodobieństwa naruszeń prawa. Jeśli kontrola będzie przewlekle prowadzona, to  możliwe będzie wniesienie skargi do sądu administracyjnego.


 Ewidencja działalności gospodarczej


Zmiany nie ominą również rejestru przedsiębiorców CEIDG. Osoby, które podlegają wpisowi do rejestru nie będą już ujawniać w nim swojego adresu zamieszkania. Z drugiej strony, rejestr zostanie rozszerzony o wpisy dotyczące syndyka, nadzorcy lub zarządcy wyznaczanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Co ważne ten, kto wnioskować będzie o dokonanie wpisu w rejestrze, będzie składał oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości w nim ujawnianych.


 Reprezentacja spółki prokurenta z członkiem zarządu łącznie


W 2017 roku na przedsiębiorców czeka nowe uregulowanie instytucji prokury łącznej, której umocowanie będzie mogło obejmować dokonywanie czynności wspólnie, bądź wyłącznie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.


 Wydłuża się termin do odwołania się do sądu pracy do 21 dni


Okolicznością, o której każdy pracodawca musi bezwzględnie wiedzieć  i uwzględniać w sporządzanej przez siebie dokumentacji związanej z rozwiązywaniem stosunku pracy jest wydłużenie terminu do odwołania się do sądu pracy przez pracownika do 21 dni.


 Regulaminy pracy dopiero  od 50 pracowników; współodpowiedzialność materialna – na piśmie


Ważne zmiany szykują się również w Kodeksie Pracy, a przyświeca im naczelny cel całej regulacji czyli odciążenie małych przedsiębiorców. Podniesione zostaną limity zatrudnienia, od których pracodawcy zobligowani są do tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz tworzenia zakładowych systemów świadczeń socjalnych, z dotychczasowych 20 pracowników do 50. Nowelizacja dotyczyć będzie również zwolnienia pracodawcy z obowiązku wydawania świadectw pracy w określonych sytuacjach. Ponadto, pracodawcy powinni również pamiętać o tym, aby od przyszłego roku zwrócić szczególną uwagę na zachowanie formy pisemnej dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie – w innym razie będzie ona nieważna.


 Podwyższenie limitu przychodów dla KPiR; nowe tzw. objaśnienia podatkowe


Zmiany przewidziane są także na gruncie podatków i księgowości. Mali przedsiębiorcy zwolnieni zostaną z obowiązku prowadzenia kosztownej obsługi księgowej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez podwyższenie limitu przychodów, do którego podatnicy uiszczający podatek PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów, z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro.  Ordynacja podatkowa niesie z kolei ze sobą nowy instrument w postaci tzw. objaśnień podatkowych oraz utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Zgodnie z nowymi regulacjami zasadą będzie, że podatnicy stosujący się do nich nie będą mogli ponieść negatywnych konsekwencji działania w zaufaniu do instytucji państwa.


 Zmiany w prawie budowlanym


Tu ustawodawca określił, kiedy odstąpienie przez inwestora od projektu budowlanego ma charakter istotny, a kiedy nie i jakie z tego tytułu powstają konsekwencje. Warto również zwrócić uwagę, że poszerzony został katalog budów i robót budowlanych nie wymagających od inwestorów pozwoleń na budowę.


 Inspiracje dla wprowadzenia przedstawionych zmian są powszechnie znane i chętnie opisywane przez ich pomysłodawców. Jak w przypadku każdej nowelizacji, ocena jakości regulacji pierwszego pakietu „100 zmian dla firm” wymagać będzie czasu. Nie jest tajemnicą, że jak zawsze „diabeł tkwi w szczegółach” i dopiero praktyczne zastosowanie tych przepisów przez przedsiębiorców będzie dawać rzeczywisty wynik ich skuteczności. Ta bowiem mierzona jest nie ogólnymi ideami i celami, lecz pragmatyczną weryfikacją pochodzącą z rynku.


 Autor:


adw. Maciej Krotoski 


M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k. 

 

Załączniki

Załącznik 1
Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami